Oppsummering fra politikertorg med Naturvernforbundet og Gatejuristen

Tirsdag 29.04 var det politikertorg på Rådhuset, blant gjestene som kom for å snakke politikere fra alle bystyrets partier var blant annet Naturvernforbundet og Gatejuristen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Eksempel på viktig naturområde (Furumokjela) og øydelagt natur (steinbrotet) i Orkdal.

Foto: Christian Bonvik

Behandling, ikke straff, stavanger, narkotika, rus, overdose

Foto: sxc.hu

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet var på politikertorget for å fortelle om virksomheten ved Mostun Natursenter. Her driver de blant annet blant annet med opplæring om dyrelivet rundt mosvannet, blant annet med stort fokus på dyrelivet. Det har blitt gjort et svært godt arbeid med dette senteret fra det startet opp i november 2011. I desember 2012 fikk seneteret status som nasjonalt våtmarkssenter av Klima- og Miljødepartementet.

Videre la de frem planer for utvidning av senteret som ligger på en byens mest idylliske tomter helt ned mot Mosvannet. De ønsker å ryste opp bygget som i dag står der som er svært dårlig forfatning og blant annet preget av råtten kledning. Videre ønsker de å bygge et påbygg som de selv karakteriserer som en løe hvor det blant annet kan være kafédrift. Selv mener det at det er historisk grunnlag for et slikt tilbygg da det opprinnelig stod et slikt tilbygg på tomten frem til en gang på 1950-tallet. Naturvernforbundet valgte å ta med dette til politikertorget av to grunner. En, for at partgruppene skal bli klar over hvilken retning de ønsker å ta Mostun Natursenter som er et regionalt kunnskapssenter. To, for å få råd om hvordan de kan gå videre med håp om å få realisert planene sine hvilket er akkurat det politikertorget er til for.

Naturvernforbundet understreket også det gode samarbeidet de har med både stat og kommune, da særlig park og vei i Stavanger Kommune som de fremhever som en svært god samarbeidspartner siden oppstarten. De deler visjonen om å oppruste eiendommen til sin opprinnelige stand, og som alle som bruker Mosvannet mye har lagt merke til så har det skjedd mye på eiendommen til mostun siden Naturvernforbundet tok over i 2011, blant når det gjelder rydding av eiendommen. Venstre følger spent med på det videre arbeidet i saken, og håper Naturvenforbundet får gjennomslag for sine planer, det skal i alle fall ikke stå på oss så lenge de planer og forslag som kommer opp til vurdering er forsvarlige og gjennomførbare.

Gatejuristen
Etter Naturvernforbundet kom Gatejuristen for å fortelle om sin virksomhet, og presenterte blant annet en liten årsrapport. Arbeidet Gatejuristen er helt avgjørende for å hjelpe en av de svakeste gruppene vi har i Stavanger Kommune, nemlig rusavhengige eller tidligere rusavhengige. Gatejuristen tilbyr disse gratis rettshjelp og juridisk veiledning. De gjør en svært god jobb i oppfølgningen av klientene sine. Representanten fra Gatejuristen kunne blant annet fortelle at hun følger sine klienter til NAV-kontoret dersom de ønsker det.

Poenget er å hjelpe en svak gruppe i møtet med bryåkratiet både innenfor NAV og i noen tilfeller kommunen. Et byråkrati som oppleves som svært krevende selv for ressrussterke personer. Gatejuristen gjør er helt uvurderlig arbeid, de har og har hatt Venstres fulle støtte fra dag én.

Behandling, ikke straff, stavanger, narkotika, rus, overdose

Foto: sxc.hu

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**