Styre- og gruppemøte Frogner Venstre mandag 26.5.14

Tema er samferdsel, sykkelframkommelighet og parkeringsplasser for bildelingsording i bydelen. Stedet er herlige Herregårdskroa i Frognerparken – klokken 18:30-19:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Agenda for styre- og gruppemøte på Herregårdskroen i Frognerparken kl. 18:30-19:30:
1. Fra sist
a. Lokal politisk verksted 10.5
b. Aksjon Bademeldingen 19.5
2. Politiske saker
a. Status Bildelingsparkering
b. Bademeldingen
c. Kommuneplan
3. Organisatoriske saker
a. Mandag til nominasjonskomiteen
b. Ringerunde kontingent
4. Framover
a. Sommerfest
b. Stand 14.6.14
5. Eventuelt

Velkommen!

Marit Kamøy
Leder Frogner Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**