Temamøte: Eutanasi

Onsdag 7. mai arrangerer Trondheim Venstre temamøte om eutanasi i våre lokaler i Kjøpmannsgata 42. Vi får besøk av Ole Peder Kjeldstadli som er leder av Foreningen Retten til en verdig død og Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) på NTNU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Aktiv dødshjelp har lenge vært en heftig samfunnsdebatt. Tilhengere forsvarer retten til å bestemme over egen kropp og legeme, spesielt når forutsetningen for å leve et godt liv ikke lengre er tilstede. Motstandere er redd for praktiske konsekvenser og juridiske gråsoner.

Hvordan skal vi bli enig?

Vi får besøk av Ole Peder Kjeldstadli som er leder av Foreningen Retten til en verdig død. Organisasjonen har holdt på siden 1977 og har i dag over 3.500 registrerte medlemmer.

Vi får også besøk av Lars Johan Materstvedt, professor filosofi på NTNU. Materstvedt var leder av The Ethics Task Force on Palliative Care and Euthanasia i European Association for Palliative Care (EAPC). Han har sammen med den sveitsiske legen Georg Bosshard skrevet kapitlet om eutanasi og lege-assistert selvmord i Oxford Textbook of Palliative Medicine (4. utgave, 2010). Han har også vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Møtet begynner 18.00 og er åpent for alle, det er bare å ta med venner og bekjente og møte opp! Du finner oss i Kjøpmannsgata 42, inngang fra Kjøpmannsgata, første glassdør på venstre side og ned trappen.

Etter en innlegg så åpner vi opp for spørsmål fra salen, og vi satser på å få til noe dialog med de som skal tale for oss.

Vel møtt!

Lenker:
http://www.livstestament.org/
http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Johan_Materstvedt
https://www.facebook.com/events/305973076193958

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**