Ja til stemmerett for sekstenåringer

Venstre sa et klart ja til stemmerett for sekstenåringer da formannskapet behandlet saken om en prøveordning for sekstenårig stemmerett i går. Å gi stemmeretten til sekstenåringer er det samme som å si ja til mer demokrati var et av argumentene som Anja Berggård Endresen brukte da hun begrunnet Venstres ja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Når man er seksten er man gammel nok til å selv ta valgene om å tilhøre et trossamfunn, man kan ferdes i trafikken, man kan dømmes til straff for lovbrudd og man har lov til å stifte familie gjennom å få egne barn. En naturlig følge av dette er at man også burde få lov til å ytre sine meninger gjennom å bruke stemmeretten sin ved valg.

Regjeringen legger opp til en videreføring av forsøkene med sekstenåring stemmerett, men hadde det vært opp til Venstre hadde denne ordningen blitt gjort permanent kommentarte Venstres formannskapsmedlem. Hun var skuffet over at regjeringen ikke hadde tatt dette videre og lovet at hennes parti fortsatt ville presse på for mer demokrati og mer inkludering.

Sekstenåringer er gode til å reflektere. Gjennom skolegangen har de satt seg mer inn i det politiske systemet og partienes programmer enn det man vanligvis gjør når man er voksen. Berggård Endresen mente derfor at ungdommene derfor var mer enn kvalifisert til å ha gjort seg opp en mening om hvilken vei man vil at samfunnet skal bevege seg videre i, og at sekstenåringer derfor burde få stemmerett i valg.

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Arbeiderpartiet og FrP stemte mot forslaget, men det ble likevel flertall for at Sola kommune skal søke deltakelse i prøveprosjektet om stemmerett for sekstenåruinger ved neste års valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**