Kommunal kontantstøtte

Venstre stemte for et forslag om videreføring av den kommunale kontantstøtten ut kalenderåret. Det er i tråd med flertallsbudsjettet som vi er en del av og står bak. Vi lovet imidlertid å tale mot en videreføring av kontantstøtten når vi igjen skal forhandle om budsjettet til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Våre budsjettpartnere i H, KrF og FrP har alle i sine partiprogrammer at de ønsker en kontantstøtteordning. De tok til orde for at de satset på at regjeringen i år ville innfri deres løfter om en statlig kontantstøtteordning i tråd med den vi nå har gjennomført lokalt. Da vil uansett behovet for lokal kontantstøtte opphøre.

Det positive med den lokale kontantstøtten, var at påstandene og skremselspropagandaen om at den ville forhindre intergrering og holde innvandrerbarn hjemme ikke ble innfridd. Det var få familier med innvandrerbakgrunn som benyttet tilbudet og helhetsinntrykket av alle brukerne, var at støtten bare ble benyttet i påvente av barnehageplass.

Når vi har innført en reell rett til barnehageplass til alle fra fylte ett år, og barnehageutbyggingen er fullført med tilbud til alle barn, vil det ikke være behov for ordningen lenger.

regnbuen Barnehage

Foto: aleksander Ramberg (Avisa Nordland)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**