Vil Harstad søke om å være prøvekommune for 16-åringers stemmerett?

Maria Serafia Fjellstad stilte spørsmålet i dagens møte, men svaret lar vente på seg til kommunestyret i mai. Når spørsmål innsendes senere enn 48t før møtet kan ikke spørsmålsstilleren forvente svar. Maria Serafia Fjellstad har forståelse for spillereglene, men håper tiden fram til mai-møtet brukes godt – slik at det vil kunne være mulig å få til en søknad om deltakelse før fristen 1.juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Stemmerett for kvinner 100 år.

Foto: Venstre

Stemmerett for 16-åringer er et politisk stridstema, hvor det er klar uenighet mellom partiene. Venstre er blant partiene som har frontet stemmerett for 16-åringer.

Politikk handler om fordeling av goder og byrder. En utvidelse av stemmeretten gir nye grupper mulighet til å påvirke denne fordelingen. Spørsmålet man bør stille er ikke hvor politisk modne en gruppe som ønsker stemmerett er, men i hvor stor grad de blir påvirket av de beslutningene som blir tatt politisk. Makten ligger ikke hos eksperter med lang erfaring og mye kunnskap, men hos folk flest som vet hvor skoen trykker. Når man ser for seg at 16 år er en naturlig grense handler det om at 16-åringer er ferdig med 10 års obligatorisk grunnskole, om at samfunnet regner de som så selvstendige at de kan straffeforfølges, betale skatt og fritt velge å melde seg inn i trossamfunn og organisasjoner.

I Norge var første prosjekt i 2011, hvor 20 kommuner deltok. Her så man at det var flere i gruppen 16-18 år som stemte, enn i gruppen 18-20 år. I en rapport fra Ungdomsstyrelsen i Sverige gjennomgås erfaringene fra de delstatsvalgene i Tyskland der stemmerettsrettsalderen har vært 16 år. Studien viser at gruppen 16—18 år har en større valgdeltakelse enn andre aldersgrupper helt opp til 45 år. Aldersgruppen 18—25 år har en meget lav valgdeltakelse. En mulig forklaring finnes i en uavhengig kommisjon i Storbritannia (the Power commission). De la fram sin innstilling i slutten av februar 2006, og gikk inn for å senke stemmerettsalderen fra 18 til 16 år. Her ble det trukket fram at ungdom i 16- og 17-års alder fortsatt var i en utdanningssituasjon der debatter omkring valg og politikk finner sted. Når ungdommen har forlatt utdanningsstedet er man mindre eksponert for debatter omkring hvorfor det er viktig å stemme.

I Harstad blomstrer det ungdomspolitiske engasjementet. Ungdomspartiene er i vekst, paneldebatt etter paneldebatt arrangeres i Ungdommens hus. Nettopp ungdommene i vår by bør også få være med å stemme ved neste kommunevalg.

Maria Serafia Fjellstad venter spent på ordførerens svar. I mellomtida håper hun et prøveprosjekt vil kunne la seg gjøre nettopp i Harstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**