Nord-Norge linjen

Velkommen til dialogmøte med stortingsrepresentant Abid Q. Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


mandag 5. mai kl. 13.00 i Bodø Næringsforums møtelokaler, Storgt. 23 A.

m/s Tege

m/s Tege

Hovedtema for møtet er Nord-Norge linjen.
Bakgrunn: Venstre har lagt inn støtte til Nord-Norge linjen i sitt alternative statsbudsjett. Det er viktig for Venstre å fortsette å løfte denne saken som handler om å få gods over fra vei til bane og kjøl.

Agenda for møtet:
"Innledning om Nord-Norge linjen" fra Bodø Havn v/driftsleder Truls Mortensen
"Bodø som samferdselsknutepunkt" fra Bodø kommune v/samfedselsjef Arne Opheim
"Godsinvestering" fra CargoNet v/Idar Andreassen
"Erfaringer etter nedleggelse av m/s Tege" fra Schenker v/Per Jakobsen
Eventuelle innlegg fra øvrige deltakere.

Dialog og debatt om veien videre — "hvordan realisere Nord-Norge linjen?" Møteleder Eli Skintveit.
Det blir enkel servering.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
Eli Skintveit
Leder Bodø Venstre
tlf. 413 30 970

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**