NY FRIST 11. juni – Innspill til nominasjonskomitèen

Nordland Venstres nominasjonskomitè har begynt arbeidet foran høstens nominasjonsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nominasjonskomiteen for Nordland Venstre, inviterer i anledning fylkestingsvalget 2015, lokallagene og deres medlemmer til å komme med forslag på aktuelle kandidater. Vi ber om at lokallaget videreformidler denne invitasjonen til sine respektive medlemmer. FRIST FOR Å KOMME MED FORSLAG ER 11. JUNI.

Fremgangsmåten for nominasjonen går frem av vedlagte brev. Ta kontakt med undertegnede hvis det er noe dere lurer på.

Hilsen nominasjonskomiteen
v/Kerstin Ander-Trønsdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**