TEMA:KULTUR

Programkomiteen inviterer til politisk verksted 26.mai på temaet Kulturpolitikk! Med gode innledere som Ola M. Løkholm, Merete Kamsøy og Jonas Stein tror vi de gode tankene om Harstad Venstres framtidige kulturpolitikk kommer fram i lyset!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Harstad Kulturhus

Foto: nettfoto.no

Det nærmer seg 2015 og kommunestyrevalg. I Harstad Venstre er vi godt i gang med å komponere vårt program for kommunestyrevalget 2015. Vi inviterer til en åpen prosess med temamøter om ulike politikkfelt. Vi ønsker skape arenaer hvor vi i lokallaget lærer mer fra og om lokalmiljøet vårt, og dermed settes enda bedre i stand til å skape god lokalpolitikk.

26.mai kl 19.00 står kulturpolitikken for tur. Møtet arrangeres denne gang på en av byen kulturarenaer, nemlig i Kunstforeningens lokale i Tore Hunds gt 5. Vi har invitert Ola M. Løkholm, Merete Kamsøy og Jonas Stein til å holde hver sin innledning. Ola M. Løkholm er direktør for Harstad Kulturhus til å snakke om Kulturhuset og Kulturhusets utfordringer. Merete Kamsøy er leder av Harstad Kunstforening, og vil slik sett kunne si mer om det frivillige kulturmiljøet i byen. I tillegg har hun forholdsvis nylig debutert som forfatter. Jonas Stein kjenner mange av oss godt. Han er Venstrepolitiker i Tromsø, og jobber nå som Byråd for næring, kultur og idrett i Tromsø. Vi håper han vil bidra med mye av det de har skapt i Tromsø de seneste år, som bl.a. egen nøkkel til biblioteket. Deretter er talelista ledig, og vi håper dere som medlemmer og andre interesserte vil bidra til å skape en god kulturpolitikk for Harstad Venstre.

Møtelokalet åpner 18.30; så kan de som vil først se utstilinga til Barnekunstskolen før selve møtet begynner kl 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**