Ja til stemmerett for 16-åringer i Bodø

Bodø Venstre støtter forslaget fra administrasjonen om å være med på forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ida Johnsen

Ida Johnsen
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

– en viktig og riktig utvidelse av lokaldemokratiet, sier Ida G. Johnsen, som møter for Venstre i insdagens Bystyremøte.

Forsøket fra 2011 viser at valgdeltakelsen var større blant 16 og 17-åringene enn blant ordinære førstegangsvelgere.

– Det er positivt at 16- og 17-åringene engasjerer seg for sitt nærmiljø, og viktig at yngre velgeres interesser løftes frem. Mange førstegangsvelgere flytter fra sin kommune samme år som de kan stemme for første gang. Da tar de engasjementet med seg.

Venstre ønsker at ungdommer skal stimuleres til å ta ansvar for seg selv og verden rundt. Da må de også få ansvar gjennom å kunne påvirke og engasjere seg i lokale beslutninger.

– Det er viktig at Bodø kommer med i dette forsøksprosjektet. Gjennom dette arbeidet vil vi kunne stimulere og engasjere undommen, gi de reell påvirkningskraft, og høste fruktene av godt ungt initiativ og engasjement.

Ida G. Johnsen
Nesteleder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**