Åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe

Minner om åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe.
Mandag 12. mai kl. 19 — 20.30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, Møterom Bakke Mølle, 5. etasje.

Bli informert om hva som skjer politisk i bydelen og byen og det en meget god anledning til å fremme dine synspunkter før torsdagens møte i bydelsutvalget. Noen aktuelle saker er:

1. Nydalen-Storo, sykkelvei
2. Turvei B5 — undergang ved Ring 3
3. Kommuneplan 2030 og Markagrensa
4. Kommuneplan 2030
5. Frivillighetsmidler
6. Bruk av skog i Havnabakken til organisert klatring i trær
7. Grinda-Sognsvann — turveitrasé
8. Sykkelvei Brekke-Hammeren
9. Planarbeid Tåsensenteret
10. Diverse tilsynssaker

Elektronisk sakskart til bydelsutvalgets møte er publisert på bydelens nettsider:
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

Det blir styremøte i etterkant av gruppemøtet ca. kl. 20.30 — 21.30

Med hilsen
Nordre Aker Venstre
v/Gunnar L. Brevig, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**