Kun Venstre ville annerledes for enslige mindreårige flyktninger

Faksimile: Jarlsberg Avis

Da Holmestrand bystyre behandlet sak om kutt i tilbudet for enslige mindreårige flyktninger i kommunen, ville Venstres Thove Bringaker ha debatt om rådmannens innstilling. —Dette er en for alvorlig sak til kun å ta til orientering, sa hun innledningsvis i sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Selv om en av APs representanter tok ordet og var kritisk til kuttene i tilbudet, ble det med det. Venstres Thove Bringaker minnet om at her var det kutt i støtten for en av de svakeste gruppene i kommunen. Rådmannen foreslo at man måtte satse på mer frivillighet slik at kommunen kunne stå inne for et kuttforslag på 2,3 mill. kroner i 2014.

Når det skulle stemmes over rådmannens innstilling om kutt, var det bare Thove Bringaker som stemte i mot. Så spørs det om det frivillige hjerterommet kan erstatte den tryggheten ordningen har hatt via støtten fra kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**