Vil løse trafikkfloken i sentrum

Venstre har sett seg grundig lei på den stadig økende biltrafikken i sentrum. Nå har partiet fått samferdselsministeren med på laget. Venstres gruppeleder i kommunestyret, Karl M. Buchholdt, mener Levanger kommune derfor må ta opp igjen arbeidet for å få på plass bedre skilting ved kryssene Halsan, Heir og Mule. — Kommunen har jevnlige møter med Statens vegvesen og jeg vet at saken har blitt tatt opp av kommunen i disse møtene, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Han har nå fått stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad til å stille spørsmål til samferdselsministeren om saken, noe som har ført til at samferdselsministeren i skriftlig svar til Skjelstad har svart at han har konsultert vegvesenet om saken og at "dersom det kommer en henvendelse fra Levanger kommune om at de ønsker å redusere trafikken gjennom sentrum, vil regionvegkontoret sammen med kommunen se på om det er mulig å få til en mer hensiktsmessig løsning knyttet til skilting". Les spørsmål og svar her.

-Dette bør være en kurant sak for alle parter å få løst, sier Buchholdt. -Nordgående trafikk som skal til Røstad og Trekanten kan for eksempel kjøre av på Heir, i stedet for å ta av på Halsankrysset og kjøre gjennom byen, sier Buchholdt. – Likedan kan det skiltes bedre til Sykehuset Levanger og Moan slik at man kan dirigere sørgående trafikk videre langs E6 fra Mulekrysset til Halsankrysset, mener Buchholdt.

– Bedre skilting, med for eksempel anvisning til henholdsvis Levanger sør og Levanger nord på E6, kan være en praktisk og konstruktiv måte å løse dette problemet på, dermed kan gjennomgangstrafikken i større grad dirigeres utenom sentrum, sier Buchholdt. — Basert på samferdselsministerens svar til Skjelstad forventer jeg nå at Levanger kommune umiddelbart tar initiativ opp mot Statens vegvesen for å få løst dette problemet. Levanger sentrum skal ikke være et stort veikryss, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre. Les hele saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**