Fremtidens skole i Stange

Bryr du deg om skoleutvikling i Stange? Handler skoledebatt i Stange om å være for eller i mot skolenedleggelser? Hva kan gjøres for å styrke Stangeskolen og gi flere ungdommer bedre skoleresultater? Bli med på åpent skolemøte i Grevskapet, Stange Bibliotek, tirsdag 20.mai kl 19 – 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Bli med på skolemøte i Grevskapet, Stange Bibliotek, tirsdag 20.mai kl 19 – 21.
Ungdommene i Stange gjør det ikke så bra i skoleresultater som Hamar, Alvdal og mange andre kommuner i Hedmark, og det er store forskjeller i resultatene på skolene våre. Må det være slik? Stange Venstre ønsker å sette søkelys på hvordan dette kan endres, der målet må være bedre resultater i skolene som igjen kan gi ungdommene våre bedre framtidsmuligheter.
– Det er på tide med et større engasjement for skolene våre og hvordan vi kan gjøre disse bedre, uttaler Mirjam Engelsjord som er gruppeleder for Venstre i kommunestyret.
Program for 20.mai:
Kl 19.00: “Hvordan står det til med kunnskapsnivået i Hedmark?” ved Fylkessjef Tore Gregersen, Hedmark fylkeskommune
Kl 19.20: “Hvordan godt fungerer Stangeskolen og hva kan vi bli bedre på?” Kommunalsjef for oppvekst, Liv Ingrid Vasaasen presenterer tilstandsrapporten for Stangeskolene.
19.40: “Pluss og minus ved Stangeskolen” ved elev
20 15: “Stangeskolen fra mitt ståsted” ved lærer
Spørsmål, diskusjon og bevertning.
Debatten ledes av Mirjam Engelsjord, Stange Venstre.
Stange Venstre inviterer elever, lærere, foreldre og andre innbyggere til debatt om utvikling av Stangeskolen – bli med og gi dine innspill og Venstre vil ta med forslagene i arbeidet med ny skoleplan for Stange. Spesielt utfordrer Stange Venstre foreldrene i FaU og KFU til å komme, slik at deres stemmer kan bli hørt.

Velkommen!

Mvh
Ann-Christin Kippersund Willumsen
Leder Stange Venstre

Fra Venstres program:
Sats på kunnskap og like muligheter
Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

I dag er det 9000 ufaglærte lærere i norsk grunnskole. Det tar nesten 35 år før alle lærere får videre­utdanning. Det er ikke godt nok. Venstre vil satse på lærere og kunnskap.

Venstres lærerløft
1. Vi vil ha en forbedret og utvidet lærerutdanning
2. Vi vil gi lærere rett og plikt til videreutdanning
3. Vi vil kvalitetssikre og heve statusen for læreryrket
4. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen
5. Vi vil kutte i skolebyråkratiet
6. Vi vil ha på plass gode seniortiltak
7. Vi vil rekruttere flere lærere fra andre yrker
8. Vi vil ha flere med doktorgrad inn i skolen
9. Vi vil gi lærere flere karriereveier
10. Vi vil ha mange nok lærere i skolen

Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere mulig­heten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning. Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Venstre vil:
Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.
Innføre femårig lærerutdanning.
Fjerne tidstyvene i skolen og redusere skolebyråkratiet kraftig.
Gjennomføre et løft for helsesøster- og skolehelsetjenesten. 1000 flere helsesøstre de neste fire årene.
Øke norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2020.
Øke bevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.
Innføre 11 måneders studiestøtte og bygge 2000 studentboliger årlig.
Tilby barnehageplass til alle ettåringer gjennom to årlige opptak.
Prioritere flere voksne per barn i barnehagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**