Fortau langs Fagerliveien

Da det buttet imot på veibredde og hus beliggende nært veien innstilte administrasjon, og senere Planutvalget, på en reguleringsplan for området rundt nye Fagerlia barnehage på å droppe fortau fra Solstien til St.Olavsgate. Mange kommunestyrerepresentanter uttalte at de ønsket det annerledes, men fant ingen løsning som forhindret en utsettelse av hele prosjektet. Venstres Maria Serafia Fjellstad så en mulighet for et godt kompromiss; og sikret et enstemmig vedtak for videre utbygging og for fortau i nedre del av Fagerliveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Dokument, program

Foto: Microsoft

Nedre del av Fagerliveien var gjennom hele reguleringssak-prosessen det vanskelige området. Her er veibredden smal, helningsforholdene vanskelige, og husene tildels nært veien. Underveis i prosessen ble derfor området planen skal regulere innskrenket til å kun gjelde fra krysset mot Solstien og opp til barnehagen. Dermed var det ikke lenger en plan for et fortau i nedre del av Fagerliveien; som i sin tid var en forutsetning for kommunestyrets vedtak om barnehage i Fagerlia. Det lå an til en fastlåst situasjon i kommunestyret. Å sende hele reguleringsplanen i retur til Planutvalget ville bety betydelig forsinkelse i prosjektet. Å vedta planen ville bety at det ikke ble noe fortau.

Maria Serafia Fjellstad var løsningsorientert, og så smutthullet som viste seg å bli løsningen til et enstemmig vedtak. Gjennom å opprette ny sak for regulering av den nedre del av Fagerliveien – og her med tydelighet si at kravet er fortau langs hele veien; kunne man samtidig stemme for reguleringsplanen for øvre del av veien. Prosessen fortsetter mot bygging av barnehagen, og vi venter ny sak om fortau i nedre del av Fagerliveien. Kommunestyrets representanter syntes også være enige om at man forventer at administrasjonen strekker seg hva gjelder fortauets bredde og beskaffenhet, og planutvalgets leder klargjorde at vedtaket kunne bety ekspropiasjoner for å gjøre dette mulig. Et enstemmig kommunestyre stemte for Fjellstads forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**