Vil ha overgrepsundervisning inn i barneskolen

Elise K. Jensen skrev 17.mars om seksualundervisningen i skolen, og viktigheten av tidlig å bli bevisstgjort egne grenser. Innlegget ble lest av flere, og nå har også Aftenposten grepet fatt i saken. Les her Elises uttalelser til Aftenposten:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Elise K.Jenssen, 2.nestleder Harstad Unge Venstre

Foto: privat

“Elise Klausen Jenssen, politisk nestleder i Troms Unge Venstre, er enig i at det er en mangel på sosial kompetanse som må ettergås.

– Ubevissthet om hva et overgrep er, er et stort problem. Det er viktig at elevene lærer å kjenne sine egne og andres grenser. Mange skjønner ikke at selv om de ikke får et konkret nei, betyr ikke det at de har fått et samtykke. Blir man usikker, kan man bli stum eller passiv.

Jenssen vil presisere at det ikke kun er gutter som er overgripere, og at også gutter utsettes for overgrep. Selv om undervisning om overgrep må styrkes, advarer hun mot skremsel.

– Propaganda mot festing fungerer ikke. Lær dem heller å feste riktig.

Unge Venstre-nestlederen mener at seksualundervisningen må utvides og at fokuset på seksuelle overgrep må utvides betraktelig. Men det er viktig at det ikke avhenger av enkeltlærere eller av en fraværende helsesøster, sier Jenssen.

– Forebyggende arbeid må implementeres og vedlikeholdes over tid for at det skal ha en effekt. Undervisningen må være en kontinuerlig prosess, fra barneskolen til ungdomsskolen. Og overgrepsfokus må sitte i veggene.”

Les hele saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**