En stor opplevelse å være tilstede ved Dalai Lama sitt besøk

I forbindelse med sitt besøk i Norge ble Dalai Lama fredag 9.mai invitert til Stortinget. Initiativtaker og møteleder var stortingsrepresentant Ketil Kjendseth fra Venstre, leder for Tibetkomiteen på Stortinget. Tilstede var også Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn. Ragnhild Helseth fikk være med Venstre sine stortingsrepresentanter på denne begivenheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Det var en stor opplevelse for meg å få oppleve dette sammen med stortingspolitikere fra Venstre og fra de andre partiene på Stortinget, som alle var representert, sier Ragnhild Helseth.

-Inntrykket fra å være tilstede ved mottagelsen, bekreftet den oppfatningen jeg hadde på forhånd om Dalai Lama som en viktig person i vår tid som kjemper for menneskerettigheter i verden, og som forfekter det syn at medmenneskelighet, medfølelse og tillit er nødvendig for å nå frem med dialog mellom mennesker og mellom folk.

Kampen for menneskerettigheter er viktigere enn noen gang. Miljø, klima og undervisning er viktige stikkord i svarene Dalai Lama ga på spørsmål som ble stilt fra hver av de politiske partiene under møtet i Stortinget.

-Jeg er veldig takknemlig for å få være tilstede. Etter møtet i Stortinget fikk jeg i følge med Ketil Kjendseth delta på et lunsjmøte på Grand Hotel der Dalai Lama møtte tibetanere bosatt i Norge. Også tibetanere bosatt i våre naboland var kommet til Oslo og møtet på Grand.

-For meg var det stort å få møte Dalai Lama også på bakgrunn av at jeg i år 2000 med stor interesse leste hans bok "Tanker for et nytt årtusen" utgitt i 1999. Jeg leste boka pånytt før besøket. Den handler om mye av det som Dalai Lama snakket om i møtet 9.mai.

Ragnhild sin deltagelse var på bakgrunn av at hun var den heldige vinner av loddtrekning på Venstres landsmøte om å få være med Tibetkomiteens leder, stortingsrepresentant Ketil Kjenseth, til møtet med Dalai Lama.

 Ragnhild Helseth og Ketil Kjendseth foran Stortinget

Ragnhild Helseth og Ketil Kjendseth foran Stortinget
Foto: rh

 Dalai Lama i møte på Stortinget

Dalai Lama i møte på Stortinget
Foto: Venstre

 Ragnhild th i billedkanten

Ragnhild th i billedkanten
Foto: rh

 Dalai Lama i møte med tibetanere på Grand Hotel 9.mai

Dalai Lama i møte med tibetanere på Grand Hotel 9.mai
Foto: Ragnhild Helseth

 Den heldige vinner

Den heldige vinner
Foto: Tove Hofstad

 Ola Elvestuen, Ragnhild Helseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn

Ola Elvestuen, Ragnhild Helseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn
Foto: Ole Bruseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**