Grenseløst miljøsamarbeid med HRS som motor i hele regionen

Skal vi samle inn søpla selv, eller skal vårt renovasjonsselskap gjøre jobben? Det var spørsmålet Formannskapet i dag skulle ta stilling til. Venstres Jan Fjellstad gikk mot Rådmannens innstilling, og ønsket at HRS overtar arbeidiet for hele regionen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jan Fjellstad 2011

Foto: Martin Kaarby

Harstad Venstre tok opp avfallshåndtering i en interpellasjon i juni 2013, hvor vi ønsket et sterkere miljøfokus innen både innsamling og håndering av avfall. I samarbeidsavtalen med de andre partiene ønsket vi også en gjennomgang av dagens ordning hvor vi og Narvik samler inn søpla selv, mens HRS tar seg av innsamlingen i de øvrige kommunene. Et erfarent politikerkorps konkluderte med at vi som innbyggere og som kommune var best tjent med å overdra ansvaret for innsamling til HRS. Nå har Rådmannens stab konkludert med det motsatte; og ønsket å beholde dette i Harstad kommune. Formannskapet har i dag hatt saken til behandling – og konkludert som Venstre: at HRS overtar innsamlingen vil ha både praktiske, økonomiske og miljømessige gevinster. Neste runde går i Kommunestyret mot slutten av måneden.

Se sak i HT fra før avstemningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**