Gratulere med grunnlovsjubileet Norge

Sammen med at nasjonen Norge feirer 200år siden man fikk grunnlov, har også Bodø Venstre en liten feiring av sin stiftelsesdag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bodø Venstre ble stiftet 17.mai 1884, altså på samme dag som Nasjonen fikk sin grunnlov, dog 70 år etter, og markere derfor med stolthet 130 år med positiv påvirkning i lokal politikken.

Grunnlovsjubileum 1814 - 2014

Grunnlovsjubileum 1814 – 2014

Vi heiser våre flagg og gratulere nasjonen med å sitere Christin Kristoffersen, lokalstyreleder (ordfører) i Longyearbyen.:

Gratulerer Norge og gratulerer borgere av den nordligste delen av Norges land med dagen 17. mai og med 1814 grunnlovsjubileet!

I år feirer vi både 17. mai og Grunnlovsjubileumsåret og det selvstendighetsarbeidet som for alvor skjøt fart i 1814 på Eidsvoll. Da besluttet prins Christian Fredrik og 21 stormenn å innkalle til en riksforsamling som skulle gi landet en grunnlov og velge en konge.

Jeg synes året markeres vakkert med utsagnet til prof. Sverdrup som skal ha uttalt følgende til prinsen: "De skal motta en krone som blir så meget vakrere når den er skjenket av folkets kjærlighet" og slik argumenterte for starten til folkesuverenitetetsprinsippet som grunnlag for vår nasjons tilblivelse og utvikling ut fra prinsippet om likhet. Felleskap og likhet er bærebjelker i vår nasjon, og det er bærebjelken i vårt samfunn her nord.

Et samfunn er nemlig meget vakrere når det styres av representanter for folket, om ikke alltid valgt i kjærlighet, så valgt av tillit til verdigrunnlag, mål og gjennomføringsevne. Slik opprettholdes og utvikles vår frihet og vårt demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**