Stortingsrepresentant Abid Q. Raja i Næringslivets Hus

Hovedtema for møtet var Nord-Norge linjen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I regi av Bodø Venstre var Stortingsrepresentant og 2. nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på dialogmøte i Næringslivets Hus 5. mai 2014.

 m/s Tege ble nedlagt i oktober 2013, nå trenger man å få på plass et alternativ.

m/s Tege ble nedlagt i oktober 2013, nå trenger man å få på plass et alternativ.
Foto: Tollpost Globe

Hovedtema for møtet var Nord-Norge linjen som Venstre har lagt inn støtte til i sitt alternative statsbudsjett. Møteleder for dialogmøtet var leder for Bodø Venstre Eli Skintveit.

Abid fikk presentert ulike baktepper rundt transportårene i nord og Nord-Norge linjen. Det var en god dialog rundt bordet hvor Abid også stilte spørsmål til møtets deltakere.

Deltakerne var i tillegg til å få gods over fra vei til bane og kjøl, opptatt av at den meldte kommende stigningen i arbeidsgiveravgiften til transportsektoren, må holdes på dagens nivå.

NRK

– se nyhetssak på NRK Nordland i etterkant av møtet

Stortinget

Trykk her for å lese Abid Q. Rajas spørsmål til Samferdselsråden i etterkant av møtet i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**