Debattmøte om fattige tilreisende

Bakgrunnen for at vi inviterte til dette møtet er at det pågår ulike debatter om mennesker som faller utenfor samfunnet i Norge og i Oslo, som samtidig er veldig synlige i bybildet og i media. Vi snakker da om grupper som har noe til felles og andre ting som er veldig forskjellig. Felles for de alle er at de kommer fra en situasjon med stor fattigdom sammenlignet med hva vi er vant med i Norge, og de kommer hit for å skaffe seg inntekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hvem snakker vi om? Fattige utlendinger som kommer til Norge for å skaffe seg økonomisk utbytte som:
•Arbeidssøkere
•Tiggere
•Gatekriminelle
•Prostituerte

Debattmøte - panel

Foto: Stig Tollefsen

I panelet var:

Alexander Golding, innenlandskoordinator Caritas Norge. Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon med utspring i den katolske kirken i Norge. Driver hjelpetiltak for utenlandske arbeidssøkere.
Hilde Kirkebøen, leder for prosjektet “Rom for fattige tilreisende”, Kirkens Bymisjon
Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon, og har ansvar for å håndtere noen av de vanskelighetene og konfliktene som oppstår knyttet til fattige tilreisende
Liv Jessen, mangeårig leder av Pro-senteret. Kongens fortjenestmedalje. Den mange opplever som den tydeligste stemmen i Norge når det gjelder prostitusjon

Debatten var ledet av Ingeborg Kjos, politisk nestleder i Grünerløkka Venstre. Innledningsvis ble følgende problemstillinger presentert:

Hva vet vi om årsakene til at disse menneskene kommer og situasjonen i hjemlandet?
Har de på forhånd planlagt hvordan de skal skaffe seg inntekter?
I hvilken grad er reisen til Norge organisert? Er organisering positivt eller negativt?
Hvordan blir møtet med det norske samfunnet, og hva er konsekvensene for byen?

Er restriksjoner nødvendig for å hindre økt tilstrømming, eller er det viktigere å hjelpe mennesker som er i en vanskelig situasjon?

Er forbudet mot sexkjøp vellykket? Hva med forbud mot å sove ute? Hvordan vurderer panelet det foreslåtte forbudet mot tigging?

Noen hjelpetilbud eksisterer i dag. Hvordan fungerer de, og hvordan ser fremtiden ut for disse?
Er det andre tiltak i Norge og utlandet som kan være aktuelle?

Panelet holdt ca 7 minutters innledning hver.

Golding
Snakket om språkproblemer, grunnleggende opplæring i norsk, samfunnsfag og det norske arbeidslivet.
"Hvem pokker greier seg selv? Nordmenn klarer seg ikke selv." Caritas driver veiledning innen det norske systemet for utenlandske arbeidssøkere, et system selv innfødte nordmenn har problemer å orientere seg i. De kan vise til gode resultater.

Stølen
Viste til lovverk, urinering og camping på offentlig sted.
Ikke alle må samles i sentrum/Gamle Oslo og Grünerløkka.
"Markedet for tigging i Oslo er mettet"
"Kan ikke håndtere et regelverk som varierer fra gate til gate og tid på døgnet"
Snakket om stoppforbud og soving i biler.

Kirkebøen
Snakket om økende gjeld pga renter som romfolk opparbeider seg ifbm transport hit og bolig. "Da begynner det å ligne på menneskehandel".
Blandede og adskilte miljøer mtp kriminalitet og tigging pga forbindelser innad i miljøene.
Ikke forbud, men regulering (organisasjonene kan gjøre mye mtp regulering)
Jobb og kompetansesenter, alfabetiseringskurs, så reise tilbake med en kompetanse.

Jessen
Største gruppe blant prostituerte er utenlandske kvinner. Største gruppen deriblant nigerianske. Fortalte sterk historie om typisk eksempel – om kvinne som trodde hun ville få "a proper job" i Norge. Uaktuelt å dra hjem tomhendt.
Oppfordret Statoil, som har sugd olje ut av Nigeria i årevis, til å gi noe tilbake til nigerianske kvinner.
"Alle disse gruppene har én ting til felles og det er fattigdommen. Da er det veldig merkelig å skulle løse det med sånne tiltak som for eksempel sexkjøpsloven".
Svarte representant fra Rødt: "Først brød og så moral!"

Debattmøte - publikum

Foto: Stig Tollefsen

Etter innleggene fikk salen lov til å komme med innspill, og de fleste hadde spørsmål til paneldeltakerne. Blant disse var:

• Hva kan lokalpolitikerne bidra med her i Oslo?
• Hvilke tiltak kan man se på både nasjonalt og internasjonalt for å bedre vilkårene for de tilreisende?
• Hvordan kan man politisk hjelpe de forskjellige frivillige organisasjonene som bistår de tilreisende?

Kirkebøen tok opp sesongarbeid som et eksempel på hva som kan gjøres lokalt for de tilreisende som leter etter jobb og som mangler høyere utdanning – rydding av offentlig plass og parker som for eksempel Maridalsvannet. Hun mente også at det var et sterkt behov for flere utedoer/offentlige toaletter, sovesteder (for nødstilfeller) og mulighet for å slippe inn på campingplasser (Kirkens bymisjon har måttet bistå som en slags garantist /gått god for personer slik at de har kunnet overnatte på campingplasser).

For å bistå internasjonalt nevnte Kirkebøen at de allerede har et opplæringsprogram her i Oslo hvor deltakerne fra Romania lærer å sy. Når de så drar tilbake til hjemlandet, har Kirkens bymisjon en samarbeidspartner i Romania som hjelper disse personene med videre arbeid. Golding tok opp Caritas’ programmer i Spania hvor de informerer om forholdene i Norge og prøver å tilrettelegge for at de som ikke har etterspurt areidskraft her i landet heller får hjelp hjemme i Spania. Jessen påpekte at det er viktig å ta bakmenn, menneskesmuglere og andre som generelt tjener på å sende personer inn til Norge både lovlig og ulovlig.

Caritas og Kirkens nødhjelp var samstemte på at det er viktig å få politisk støtte til flere opplæringsprogrammer, norskkurs, nødhjelpstiltak og for å bedre overnattingssituasjonen i Oslo. Det er også vanskelig å tilby de tilreisende forefallende eller sesongbetont arbeid uten å komme i konflikt med loven.

Som oppsummering:

Det underliggende temaet er ulike former for utenforskap. Debatten kommer til å fortsette utover våren, og det blir spennende å se hva slags politikk som ville komme ut av det.

Venstre offisielt har ønsket å håndheve aktuelle regelverk ift utendørs overnatting og kriminalitet, men Venstre er imot sexkjøpsloven og tiggeforbud. Bakgrunnen for det er at man vanskelig kan se at den svake part blir hjulpet av et forbud. Snarere tvert imot er det risiko for at den svake part faktisk blir skadelidende av et forbud, enten det gjelder tigging eller prostitusjon.

Venstre støtter Prosenteret og sosiale tiltak rettet mot prostituerte.

Venstre har vært en pådriver for videreføring av midler til Kirkens Bymisjons overnattingstilbud og sammen med Krf sørget for at det ble bevilget 10 millioner kr. i 2014.
Venstre har også tatt til orde for at asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse mens de avventer behandling av asylsøknaden.

Lærerikt møte, mye å ta med oss videre og reflektere over når vi skal utvikle vår politikk framover. Takk for en veldig god debatt, og mange gode innspill. Hvis dere får flere innspill til Venstres videre arbeid med dette temaet, ta kontakt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**