Folkemøte: Byutvikling i Hønefoss

Hva slags by vil vi bo, arbeide og leve i?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Hønefossen

Foto: Geir Arne Brevik (CC / Flickr.com)

Program
Sted: ARCADEN, inngang STORGATA, TIRSDAG 27. MAI KL. 1800

1800: MILJØ/AREAL-BYPLANKONTORET v/leder, GUNNAR HALLSTEINSEN:
Hva skjer i Hønefoss? Digital bildepresentasjon av de mange byggeprosjekter i Høne- foss som er på trappene.

1830: STATENS VEGVESEN/v prosjektleder for KVU, INGER KAMMERUD:
Transportsystem Hønefoss, status. På veg mot en bypakke

1850: JERNBANEVERKET v/prosjektleder for Ringeriksbanen, CECILIE BJØRLYKKE
Ringeriksbanen: Alternative løsninger – hva skjer framover?

1920: PAUSE MED SERVERING

1940: NIBR arkitekt/forsker JON GUTTU:
Byutvikling: Hva er fortetting med kvalitet?

2010: INNLEGG: FOLK I SALEN, NÆRINGSLIV, POLITIKERE :
Hva vil vi med byen?

2035: Oppsummering, etablering av et "BYFORUM"

2040: Vel hjem for de som ennå ikke har forlatt salen!

VELKOMMEN !

Det handler om å engasjere seg!

Initiativtager:
Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**