NOAH demonstrerer for dyrevelferd!

Harstad Venstre er oppfordret av NOAH til deltakelse på demonstrasjon søndag 25.5 kl 15-16 for dyrs frihet, og mot ville dyr på sirkus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Elefant i fangenskap

Foto: Anton Engen

Venstre ble under høstens valgkamp sammen med MDG kåret til partiet med best politikk for dyrevelferd, med ros for vår grunnleggende tanke om at dyrevern er viktig – og derfor også en helhetlig politikk på temaet. Blant Venstres standpunkt er nettopp å forby ville dyr på sirkus. Dette arbeider Venstre med nasjonalt, men også lokalt. I Tromsø har MDG, med bearbeidelse fra Venstres Elin Sandvik, fått kommunestyret med på et vedtak om å ikke leie ut til sirkus med ville dyr. I Oslo arbeider Venstres byråd Guri Melby med en lignende sak. Også i Harstad ser Venstre på hvordan vi kan få til noe av det samme her; og forbereder en interpellasjon på temaet.

Link til facebook-eventen NOAHs demonstrasjon

Utdrag fra Venstres Stortingsvalgprogram; om dyrevelferd:
Venstre mener at dyr har en verdi i seg selv og at dyr skal behandles med respekt. Husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov.

Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr skal være et overordnet hensyn i forbindelse med slakting av dyr.

Venstre mener tilsynsmyndighetene må prioritere dyrevelferd høyere enn i dag, og at det forebyggende arbeidet må løftes og også omfatte oppfølging av mennesker som har dyr i sin varetekt.

Dyrevelferd er viktigere enn menneskers behov for luksusvarer. Det avdekkes stadig helt uakseptable forhold på norske pelsdyrfarmer. Pelsdyrbransjen har ikke sørget for at at dyrevelferden er tilstrekkelig forbedret de siste ti årene, og Venstre vil derfor avvikle norsk pelsdyroppdrett.

Venstre vil:
Ta initiativ til en ny dyrevelferdsmelding.
Ha strengere tilsyn med alle dyr som brukes til produksjon, forsøk og underholdning.
Innføre en standardisert merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferdshensyn.
Legge til rette for kortere dyretransporter, blant annet gjennom å stimulere til bruk av mobile slakteri og gårdsslakteri.
Vurdere å opprette et eget dyrevelferdstilsyn, eller opprette en egen organisasjon for dyrevelferd underlagt Mattilsynet.
Avvikle pelsdyroppdrett.
Forby bruk av ville dyr på sirkus.
Prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk.
Innføre strengere krav til oppdrett av fjærkre.
Forbedre prosedyrer og arbeidsoperasjoner som berører fiskevelferden for oppdrettsfisk.
Legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske fagmiljøer for å unngå antibiotikaresistens hos mennesker og dyr.
Forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**