Samferdsel: Det beste er ikke håpløst tullete

Nestleder i Rygge FrP, Michael Torp, spør i Moss Avis om det er “håpløst tullete å ønske det beste for sine innbyggere”. Nei det er ikke det, men Rygge FrP velger løsninger som ikke er det beste for sine innbyggere selv om Torp prøver å forlede oss til å tro noe annet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Firefeltsveg er en dårlig løsning for Karmsundsgata

Foto: Statens Vegvesen

Utredningen om hovedveisystem i Moss og Rygge var på høring i januar i fjor. Et stort flertall i begge kommuner har bedt om at utredningen kvalitetssikres med de prioriterte helhetlige løsninger. Det er altså ikke en bestemt løsning som er valgt, men et konsept. I neste omgang skal vegsystemet konkretiseres i kommunenes ordinære planlegging dersom regjeringen sier ja til å gå videre med konseptet.

Det er også gjort en beskrivelse av kostnader og finansiering av disse. Konseptutredningen anbefaler også løsninger på det, men det er ikke bestemt hvordan fordi den videre kvalitetssikring og utvikling av konseptet vil kunne endre kalkylene. Dermed vil også mulighetene for finansiering kunne endre seg. FrP mener de i regjering vil kunne få gjennomslag for økt statlig andel av veiinvesteringer. Da kunne det kanskje være verdt et forsøk å påvirke egen statsråd i den retningen i stedet for å ødelegge det helhetlige konseptet.

Bomstasjon

Foto: www.dinside.no

I følge Torp er det bare hans parti som er garantist mot bomring. I den felles samarbeidsavtalen mellom H, FrP, V og KrF i Moss, skal det spørsmålet ut på folkeavstemning dersom det blir aktuelt denne valgperioden. I dag er det altså ikke bestemt hvordan finansieringen skal skje. Det er heller ikke avgjort hvilken løsning som skal velges, selv om Torp påstår det motsatte.

Torp finner det nødvendig å henvende seg til egen statsråd i samferdselsdepartementet fordi FrP ønsker en rask beslutning. Der er jeg helt enig med ham. Da FrP kom i regjering lå det en kvalitetssikret utredning på bordet og ventet på behandling. Den har blitt lovet behandlet flere ganger uten at innbyggerne i Moss og Rygge har fått svar. Det burde vært viktigere for FrP å få et svar enn å be statsråden endre utredningens anbefalinger og kommunenes vedtak.

Torp mener at "forsinkelsene og kaoset som oppstår som en konsekvens av fergetrafikken" er problemet i Moss. Det stemmer nok ikke. Kaoset i Moss oppstår fordi veisystemet skal håndtere trafikken til og fra både Jeløy og havn samtidig. Den trafikken skal både nordover mot Tigerplassen/Mosseporten og sydover mot Høyda/Rygge. Analysene viser at veisystemet derfor må oppdateres selv uten fergetrafikken.

Trafikk, rødt lys

Foto: Microsoft

Når Torp og FrP kun vil ha en løsning fra Mosseporten til havna vil altså ikke det løse det ordinære behovet for trafikk i Moss. Dersom Torp og store deler av Rygges befolkning som bruker kollektivtrafikk til og fra Moss stasjon skal unngå å stå fast i trafikken, kan han ikke både la være å lage en veiløsning for trafikken mellom våre kommuner og samtidig la være å utbygge kollektivfelt og —gater på strekningen.

Det er litt oppsiktsvekkende at Rygge FrP mener det er helt greit å legge seg detaljert opp i hva som skal skje i Moss samtidig som de blir fornærmet når vår felles bys ordfører poengterer hva et bredt flertall av både Moss og Rygges folkevalgte mener. Utredningen om felles veisystem for våre to kommuner beskriver som sagt en helhetlig løsning for vei, kollektiv, gang og sykkel. Disse elementene henger sammen i overordnede mål som er satt for å skape denne helhetlige løsningen.

Torp påstår at FrP kommer med "konstruktive forslag" og mener regionen vil "sitte igjen med en løsning som er både realistisk og nøktern". Å ta fram ett enkelt element og fremstille det som om det løser problemene når det ikke en gang løser hovedproblemet, er ikke konstruktivt men tvert i mot nettopp — ja, dere skjønner hva jeg mener.

Sindre W. Mork
gruppeleder i bystyret

Michael Torps (FrP) kommentar i Moss Avis
Oppslaget med ordfører Tage Pettersens uttalelser
Opprinnelig oppslag med utspillet fra FrP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**