– Jaktekaia bør bli spennende oase

Venstre presenterer forslag om å gjøre om parkeringsplassen på Jaktekaia/Pakkhusplassen til en spennende oase:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gruppeleder Pål Koren Pedersen orienterer:

Vi har nå hatt en samling på Jaktekaia (også kalt Jektekaia – kjært barn…). Til stede var:
– Anne Aas Sjøvik fra Prana Cafe
– Hilde Grastveit fra Bærekraft i Arendal
– Anne Christine Hamsund fra Arendal kunstforening/Lindvedske
– Ole Ugland fra Kløkers Hus
– Marianne Kalleberg fra Madam Reiersen
– Mari Dale fra Arendal yogastudio
– Elin Lunde, Jan Kløvstad og Pål Koren Pedersen fra Arendal Venstre
– i tillegg kunne ikke følgende stille, men har bedt om at det tilkjennegis at de gir sin fulle støtte til initiativet: Knudsen Knutsen fra Pollen Bar, Torstein Ellefsen fra eldresenteret

Venstre presenterte tankene for Jaktekaia/Pakkhusplassen. Vil vil gjøre område om til en spennende oase i hjertet av Tyholmen slik at alle de spennende driverene/næringsvirksomhetene som er nevnt over sammen kan utvikle plassen til en oase både for store og små, for både kropp og sjel. Venstre ønsker å skape gode fortettede byrom, og på Tyholmen er Jaktekaia og Pakkhusplassen et ypperlig område for dette.

Det har vært et ønske og en intensjon fra mange hold om å gjøre Tyholmen bilfri når parkeringshusene i sentrum stod klare. Venstre gjør noe med dette, nå er det tid for handling!

I første omgang vil Venstre fremme forslag om at Jaktekaia/Pakkhusplassen omreguleres til næringsvirksomhet slik at et mangfoldig næringsliv- og organisasjonsliv kan benytte plassen. Vi ser for oss en spennende møteplass hvor barn kan leke, foreldre kan sette seg ned og nyte god mat og drikke, hvor man kan oppleve kunst eller meditere med veiledning fra kyndige yogainstruktører. Kort sakt noe for både sinn og skinn og for alle generasjoner.

Det er politikernes oppgave å legge til rette, sier Venstres gruppeleder Pål Koren Pedersen – så må det private gripe de sjansene og den tilretteleggingen som det legges opp til og skape det unike miljøet vi ser for oss. Derfor er vi svært fornøyde med at alle aktørene rundt plassen enstemmig slutter opp om initiativet.

På litt lengre sikt ønsker vi også å få utredet muligheten for å åpne opp vannspeilet, i form av en kanal, som tidligere lå foran eldresenteret og gjorde et innhukk i det som nå er deler av parkeringsplassen. Venstre er opptatt av å binde hele sentrum sammen og la den veksten som kommer i Barbu også komme Tyholmen til del. Derfor vil vi også holde på tanken om bro over Pollen som kan forbinde ytre del av Langbrygga med Tyholmen, selv om meningene er noe delte også i Venstre på dette spørsmålet, sier Venstres Elin Lunde.

Det er viktig at vi spiller på lag med de næringsdrivende og sammen skaper et spennende sentrum. Det har lenge vært bred enighet om mindre biler på Tyholmen så vi regner med bred oppslutning fra de andre partiene i denne saken, avslutter Venstres politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**