Vil rydde opp langs elva

-Kommunen har brukt millioner på å ruste opp langs elvekanten, men fra elva og Vestsida ser Østre Brygge ut som et loppemarked for bildekk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Porsgrunn Venstre

Det er den profilerte Venstre-politikeren i Porsgrunn, Kristin Clemmensen som sier dette i et større oppslag i Varden. Det er dette «loppemarkedet» som båtfolket får som førsteinntrykk av byen når de kommer seilende, og det er en skam.
Bil- og traktordekkene har ikke lenger noen misjon hevder Clemmensen. I forbindelse med skredsikring langs elvebredden er det fylt opp så store mengder stein at det ikke er mulig lenger å legge inntil Østre Brygge med båt av en viss størrelse. Hun peker også på at dekkene skjemmer det nye kulturhuset i byen. Hun har selv tatt kontakt med Grenland Havn, som er ansvarlig for fenderrekka, men ikke fått annen tilbakemelding enn at de takker for henvendelsen.
Hvis engasjementet ikke er større fra havna side, frykter Kristin Clemmensen at det vil gå år før noe blir gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**