Strategiplan for Harstad havn

Harstad kommunestyre ble i dag orientert om Havnestyrets strategiplan. Venstres Maria Serafia Fjellstad tok nok en gang ordet for å minne om at Sentrumsplanen fortsatt skal være det styrende grunndokumentet som også Havnestyrets strategi må rette seg etter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Harstad havn

Foto: Nordlys

Maria Serafia Fjellstad sa videre at ei utfylling med 200 000 m3 steinmasser med ny kaifront mot nordvest, for å tiltrekke seg flere cruisebåter og tilrettelegge for flere parkeringsplasser i sentrum, ikke nødvendigvis var den utviklinga hun ønsket seg i Harstad. “Min visjon for Harstad sentrum innebærer utsyn mot havet fra byen, hvor nettopp nærheten til havet i historie, i nåtid og i framtid er viktig. Jeg frykter at ei utfylling på den størrelsen Harstad havn ønsker kan stå i veien for dette, og at særskilt kommersialisering av det nye arealet vil virke direkte kontraproduktivt sett opp mot min visjon.” Sentrumsplanen er ventet tilbake til Kommunestyret i løpet av 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**