Behold skolestrukturen

Venstre mener skolestrukturen i Moss er laget for framtida og ønsker derfor ikke å endre den. Derfor står vi også på vedtaket om ny ungdomsskole på Hoppern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre, Høyre og KrF er enige om at dagens skolestruktur skal bestå. Derfor ønsker vi ingen omkamp om ny ungdomsskole på Hoppern.

Bokstaver, skole, alfabet

Foto: Microsoft

Våre tre partier foreslår at rådmannens anbefaling om å gå gjennom skolestrukturen avvises av bystyret. Samtidig foreslår vi at det i skal legges inn penger i handlingsplanen til å prosjektere ny ungdomsskole på Hoppern. Det er behov for ny skole til 2020.

Siden våre tre partier har 18 stemmer i bystyret, og FrP har sagt de kke vil være med på disse forslagene, trengs det to stemmer til i bystyret for å oppnå flertall. De fikk vi av SV og Rødt den gangen bystyret bestemte at den nye ungdomsskolen skulle ligge på Hoppern.

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Styringsflertallet i Moss, Venstre, Høyre, KrF og FrP, er derimot enige om flere andre punkter i handlingsplanen. Derfor fremmes følgende forslag som da vil ha flertall i bystyret:
Bystyret anser handlingsplanen som nøktern og nødvendig for å nå bystyret politiske prioriteringer og støtter rådmannen i en gjennomgang av kommunens oppgaver. Det overordnede målet er å skape økonomisk handlingsrom for framtidige investeringer.

Konkret ber vi om at følgende legges inn i handlingsplanen;

Svømmehall

Foto: Wikipedia

1. Utrede en svømmehall på Melløs/Høyda fortrinnsvis som et interkommunalt OPS-prosjekt.
2. Moss tar initiativet til en utredning av fordeler og ulemper med endret kommunestruktur i Mosseregionen. De andre kommunene inviteres med.
3. Åpen barnehage på Åvangen legges ikke ned.
4. I arbeidet med rulleringen av pleie- og omsorgsplanen bør en utredning om omsorg for døende for eksempel hospice, inngå.
5. E-skatten skal reduseres med vekt på en best mulig sosial profil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**