Hev stemmen, ikke havnivået!

I dag markeres Verdens miljødag over hele verden, og årets tema er klimaendringer og økning av havnivå. Selve dagen ble innstiftet på et FN-møte I Stockholm i 1972, første gang verdens ledere debatterte det globale miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Det siste året har miljøutfordringene preget politikken i større grad, og det faktum at miljøpolitikken må være et fundament for all annen politikk synes å få fotfeste. Det er mange som skal ha ære for å ha satt fokus på miljø; politiske partier, forskere, folkeaksjonen og velgerne. I miljøpolitikken ligger de største utfordringene, de største mulighetene og de beste løsningene.

Vi opplever stadig mer ekstremvær, flom og skred, både i Norge og andre steder i verden. Vi er vitne til en overdreven utnyttelse av naturressurser, utrydning av arter og jordas biologiske mangfold i et stadig høyere tempo, samtidig som vi ser spredning av giftstoffer, fremmede arter og kjemikalier. Dette vil kunne ha dramatiske konsekvenser. Den globale oppvarmingen er den største trusselen menneskeheten står ovenfor. Det er økonomisk og teknologisk mulig å redusere klimautslippene raskt, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning. Venstre vil innføre en klimalov for å sikre at klimamålene våre blir nådd.

Som et land som har blitt rike på olje og gass har Norge har et solidarisk ansvar for de globale klimaendringene. Klimaendringene rammer ikke rettferdig. Det er de som har minst utslipp som rammes hardest. Dette underbygger også hvor viktig det er at Norge bremser oljeutvinningen og tar utslippskutt hjemme.

Venstre har allerede fått flere miljøgjennomslag. Det blir ikke petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja, overføringene til jernbanen har økt, miljøavgiftene er satt opp og det blir ikke klimagassutslipp fra de nye plattformene på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Men mange oppgaver står uløst. Det må bli langt enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi må få på plass et skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Vi må ta vare på villaksbestanden vår. Vi må sørge for at vi ikke dumper gruveslam i sårbare, norske fjorder. Vi må sørge for at dyrevelferden blir bedre, og et skritt i riktig retning vil være å forby pelsdyroppdrett.

Å ta vare på miljøet er fortsatt Venstres viktigste oppgave, både nasjonalt og lokalt. Og den oppgaven er vi klar til å løse. På veien dit må vi heve stemmen, og stå sammen for miljøet. I fjor tok Venstre sammen med Miljøpartiet de grønne initiativet til ei enkel markering i Generalhagen. Dette gjentar vi også i år! Møt opp klimavenner og miljøinteresserte: dette er verd å kjempe for!

Av Maria Serafia Fjellstad
Leder i Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**