Referat styremøtet i Melhus Venstre 10. mars

Melhus Venstre avholdt styremøte 10. mars for konstituering av styret og saker fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Styremøte Melhus Venstre

Dato: 10. mars 2014, kl. 18:00
Sted: Melhus Rådhus
Deltakere: Jan Frode Hatlen, Ingemund Jordanger, Ludvik Rambraut, Lillian Thomassen,
Kjersti Dalen Stæhli, Jim-Andre Stene
Forfall: Ingen ☺
Referent: Lillian Thomassen
Saksnr. Innhold

14/01 Konstituering av styret

Ingemund Jordanger valgt til nestleder.
Lillian Thomassen valgt til sekretær.
Kjersti Dalen Stæhli ble valgt til kasserer.
Jim-Andre Stene valgt til VO-leder

14/02 Møter fremover

Kommunestyremøter i vår er 1. april, 20. mai og 27. juni. Vanligvis har vi møter uken før disse, men vi setter ikke opp noe møte i slutten av mars. Vi konfererer via telefon / e-post ved behov. Lillian har forfall til kommunestyremøtet 1. april og vara vil bli kalt inn.

Styremøter settes opp 15. mai og 12. juni, begge dager kl. 18:00

14/03 Saker fremover

Vi må bruke e-post eller telefon dersom vi har behov for å diskutere aktuelle saker mellom møtene.

Logistikk-knutepunkt er et aktuelt tema som vi må jobbe med og komme med en felles uttalelse fra styret i Melhus Venstre. Lillian sjekker med ordfører når og om det er forventet at denne saken kan komme opp til politisk behandling i kommunen.

I tillegg må vi se på forslag som vi har fått flertall for i tidligere års budsjettbehandlinger, men som vi ikke har hørt noe mer om. Gjelder bl.a. el-biler, gang- og sykkelveier og kulturkortet.

14/04 Eventuelt

Det er lokalpolitisk nettverk 25. og 26. april i Trondheim. Mulig at Jim-Andre Stene kan delta fra oss.

Jim-Andre tar ansvar for publisering av referater o.l. på vår nettside. Sekretær skriver og oversender referat etter møtene.

Fiberoptikk til kommunens innbyggere. Innspill om å sjekke mulighet for støtte til slik utbygging i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**