Sikrer vi god nok oppfølging i barnevernstjenesten i Sola?

På bakgrunn av henvendelser fra pårørende, informasjon om høy turnover i organisasjonen samt at lederstillingen i barnevernet igjen er utlyst, stiller Venstres Anja Berggård Endresen og den uavhengige representanten Ine Marit Torsvik Bertelsen spørsmål om hvordan kommunen sikrer de med behov for oppfølging fra barnevernstjenesten den hjelpen de trenger?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Barneverntjenesten i Sola skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst her i kommunen.
Barnevernet opplever en økning av variasjonen av saker de behandler. Det foreligger nye retningslinjer i saker om omsorgssvikt som en følge av skilsmisser, som gjør at det nå i større grad er barnevernet og ikke familievernkontoret som håndterer disse sakene.

Vi som politikere får tilbakemelding fra innbyggere i Sola som mener at de ikke får tilfredsstillende oppfølging ved henvendelse til den lokale barnevernstjenesten. I situasjoner der pårørende selv tar kontakt med barnevernstjenesten lokalt fordi deres barn står oppe i vanskelige situasjoner, opplever de blant annet vansker med å få kontakt med saksbehandler. De blir stadig henvist videre uten at noen kan gi dem svar eller yte dem den hjelpen de har behov for. Problemstillingen er ikke ny – noe som kan vekke bekymring for om det enkelte barn som har behov for hjelp, faktisk får det.

I ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2012 – SOLA KOMMUNE kunne vi lese at “Barneverntjenesten fikk i april 2012 ny leder. Det har vært stor turnover i saksbehandlergruppen — 5 nye saksbehandlere fra august til desember. Dette er forhold som har påvirket arbeidet i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har hatt utfordringer i forhold til overholdelse av frister og i forhold til å overholde de lovpålagte oppgavene".
I og med at stilling som leder for barnevernet i Sola nok en gang er utlyst kan det tyde på at vi fremdeles har utfordringer med tjenesten.

Representantene Torsvik Bertelsen samt Berggård Endresen ønsker derfor en avklaring fra kommunens side på følgende spørsmål:

Hvordan sikrer Sola kommune at barn i Sola kommune som har behov for oppfølgning fra barnevernstjenesten, får den hjelp de trenger?

Barnevern01

Foto: Scanpix-tv2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**