Venstre sikret grunnbevilgning til Polytec

I forbindelse med drøftingene om revidert statsbudsjett sikre Venstre at vår lokale forskningsstiftelse, Polytec, får grunnbevilgning fra 2015. Det er et fantastisk resultat av mange års arbeid fra Venstre lokalt, med oppbakking fra stortingsgruppa. – Dette er svært gledelig, sier Venstres ordførerkandidat May Britt Vihovde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Polytec

Foto: Tore Nilsen

Venstre lokalt har arbeidet i mange år med å løfte fram situasjonen for mindre forskningsmiljøer som Polytec. Det har vært vårt mål å sikre at disse stiftelsene også får grunnbeviglning, sier May Britt Vihovde. Venstres ordførerkandidat peker på at Venstre allerede i 2012 la fram et privat lovforslag for å sikre midler til disse institusjonene. Den gang ble det nedstemt av det rød/grønne flertallet.

May Britt Vihovde hadde gleden av å presentere resultatet av forhandlingene til administrerende direktør i Polytec, Gunnar Birkeland. Det ble svært følelseladet forteller han til Haugesunds Avis. Det kan du lese mer om her >>.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**