Vi må få biogass på Trondheimsbussene

Venstre er enige med KrF, Høyre og Frp om en helhetlig avtale om Revidert nasjonalbudsjett for 2014. Venstre har skjerpet klima- og miljøprofilen, styrket kollektivtrafikken og sørget for at kommunenes merutgifter til barnehage kompenseres. Trondheim Venstre ivrer veldig for disse påplusningene! 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Trondheim har oppnådd gode resultater gjennom miljøpakken og bør derfor belønnes kraftig. Nå bør vi øremerke tillegg gjennom belønningsordninger til det beste CO2-kuttet som kan skapes: Overgang til biogass i stedet for naturgass på bussene. Vi kan oppnå 6% nedgang av CO2-utslipp fra samferdsel i Trondheim, bare ved å gjøre denne overgangen. De over 200 gassbussene i Trondheim er klar til å erstatte naturgass med biogass. Men akkurat nå koster biogassen mer enn naturgass og derfor har ikke AtB råd til å bruke det mest miljøvennlige. Dette må det bli slutt på og derfor har Venstre vært ivrig på å øke bevilgningene til belønningsordningene. De beste søknadene vinner! Trondheim har en kjempesøknad hvis vi øremerker den til innkjøp av biogass.

Vi må ta klimautfordringene på alvor!

For å komme i gang med biogass på Trondheimsbussene er vi avhengig av belønningsordninger pt. På sikt må vi forandre veibruksavgiften slik at biogass kan konkurrere med naturgass:
Nerknad i RNB:
Yes, Venstre kjemper frem løsninger.

Mvh
Jon Gunnes
Gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**