Fullt hus på Liberal café

Hvordan skal Norge bli verdensledende på innovasjon og kommersialisering? Dette var temaet på den siste Liberale café før sommerferien og det var tydelig at temaet engasjerte! Rundt 70 møtte opp for å diskutere sammen med et knallsterkt utvalg næringslivsfolk og politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Arbeidsutvalget for Liberal café hadde virkelig lagt ned et solid stykke arbeid før kvelden – publikum fikk ila 45 effektive minutter overvære hele seks presentasjoner fra en rekke fremtredende fagfolk fra både næring og akademia. Hver av dem fikk 7 minutter på å fortelle sin historie.

 Terje Handeland (Ipark)

Terje Handeland (Ipark)

Først ut var CEO i Zoaring, Henrik Jesman Sunde, som delte sine erfaringer som ung fremadstormende gründer og utfordringene man bl.a. møter med mangel på kapital. Deretter fortalte adm.dir Terje Handeland om Ipark sin virksomhet som tilrettelegger for innovasjon. Kvelden forsatte videre med adm.dir Trond Reinertsen fra Global Maritime som fremholdt viktigheten av å “tenke utenfor boksen” når man som etablert selskap skal lykkes med innovasjon.

Adm.dir Geir Høiland fra IKM brukte sine syv minutter i rampelyset på å fortelle hvordan IKM jobber med innovasjon. En viktig beskjed var å drive innovasjon gjennom markedsetterspørsel.
– Finn ut hva kundene ønsker seg! Det er der betalingsviljen ligger, fremholdt Høiland.

 Alfred Ydstebø

Alfred Ydstebø

Alfred Ydstebø er en velkjent gründer som har bygget opp store finansinstitusjoner både i Norge og utlandet. Ydstebø benyttet anledningen til å sammenligne markedsforhold og rammevilkår i Norge kontra utlandet, og var tydelig på at rikspolitikerne fortsatt har en stor jobb å gjøre for å gjøre Norge virkelig konkurransedyktig på dette området. I tillegg kom han med et tydelig stikk til de lokalpolitikerne som motsetter seg diskusjoner om sammenslåing av kommunene som per idag deler opp byens viktigste industriområde, Forus. For næringslivet og potensielle investorer oppleves det svært tungrodd og unødvendig byråkratisk å måtte forholde seg til politikere i tre kommuner.

Siste mann ut før pausen var forskningssjef Martin Gjeldsvik fra IRIS, som snakket om rammevilkår for innovasjon i både regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Internasjonale kontaktflater ekstremt viktig, og derfor er det bare bra om politikere og næringslivsfolk drar på strategisk viktige næringslivsmesser i utlandet, var et av Gjeldsviks viktigste budskap.

Paneldebatt Liberal Cafe Stavanger Innovasjon Rotevatn

Etter fagpresentasjonene var det klart for politisk debatt, ledet av Aftenbladets sjefredaktør, Lars Helle. Temaet var “Hvordan kan best tilrettelegge?” og i panelet satt:
•Sveinung Rotevatn (V) – stortingsrepresentant i Arbeids- og sosialkomitéen
•Pål Morten Borgli (Frp) – varaordfører Sandnes
•Eirik F. Sakariassen (SV) – bystyrerepresentant Stavanger
•Siri Meling (H) – stortingsrepresentant i Finanskomitéen
•Eirin Sund (Ap) – stortingsrepresentant i Transportkomitéen

Politikerne ble utfordret både på lokale og nasjonale forhold, og fikk anledning å presentere sine visjoner om hvordan vi skulle komme oss nærmere kveldens hovedmål – å skape en verdensledende nasjon på Innovasjon og kommersialisering. Debatten var preget både av store ord, politisk fekting i kjent stil, gode spørsmål fra sal og ikke minst meget godt humør både blant debattanter og publikum.

Vi kom ikke helt i mål på alle spørsmål som ble reist ila de to timene – men det ble utvilsomt en lærerik og givende kveld på Liberal café for både næringslivsfolk, politikere og publikum for øvrig.

Stavanger Venstre takker alle for en meget trivelig aften og ønsker velkommen tilbake til ny Liberal café på Tou Scene, tirsdag 26. august.

God sommer! 🙂

 Morten Langøy ønsker velkommen til Liberal Café

Morten Langøy ønsker velkommen til Liberal Café
Foto: Jan Erik Søndeland

 Fullt hus på Liberal Café

Fullt hus på Liberal Café
Foto: Jan Erik Søndeland

 Tverrpolitisk debatt leder av Lars Helle (Aftenbladet)

Tverrpolitisk debatt leder av Lars Helle (Aftenbladet)
Foto: Jan Erik Søndeland

 Panorama fra tekniker stand

Panorama fra tekniker stand
Foto: Jan Erik Søndeland

 Blomsterutdeling etter god innsats fra innledere og politikere

Blomsterutdeling etter god innsats fra innledere og politikere
Foto: Jan Erik Søndeland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**