Ny Harstad skole

Det er nødvendig med en ny sentrumskole. Men skal vi bygge nytt, må vi også snakke om hvordan vi skal klare å finansiere det; sa Maria Serafia Fjellstad i dagens kommunestyremøte. Hun mener vi dessverre også må tørre å snakke om eiendomsskatten i denne sammenhengen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Harstad skole

Foto: Harstad skole

Hun gav administrasjonen ros for raske og gode svar på bestilling om utredning av ny Harstad skole, hvor en god utredning som tydelig skisserer de ulike alternativene gir gode forutsetninger for et godt vedtak. Det er ingen tvil om at det er høyst nødvendig å gjøre grep for de fysiske rammene om Harstad skole. Fjellstad minnet også administrasjonen på den neste saken som er i emning, omkring gjenbruk av dagens Harstad skole; og håpet man her erindrer bl.a. Venstres forslag om Familiens hus.

Det utfordrende er, som kanskje ventet, det økonomiske aspektet. Fjellstad understreket at dette vil være en økonomisk utfordring, hvor vi må kunne stå inne for de framtidige rente- og avdragskostnadene. Hun beskrev den økonomiske virkeligheten: “Vi kan ikke justere avdragene ytterligere; der er vi på minimum. Vi kan ikke drømme om lavere renter; der er vi på minimum. Vi kan ikke redusere mer på antall stillinger, der er vi på et minimum. Vi kan ikke øke driftskutt utover hva vi nå gjør; der er vi også på minimum.” I valgkampen sa Venstre at vi ville sikre et forsvarlig tilbud innenfor skole og velferd gjennom å bruke eiendomsskatten mer målrettet, framfor å ta den bort måtte den nå forstås som et middel — ikke som et mål. I samarbeidet i posisjon har man økt eiendomsskatten innenfor den gjeldende avtalen. “Dersom vi nå skal bygge mer, bør posisjonen igjen se på mulighetene til å øke inntektene. Herunder kommer også eiendomsskatten. Enten vi liker det eller ikke,” avsluttet Fjellstad

Harstad kommunestyre vedtok i dag å gå videre med planlegging av et nybygg for Harstad skole, med mål om å få dette inn i Virksomhetsplanen for 2015-2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**