Styrking av biblioteket i Moss

Hva gjør Moss for å følge opp den nasjonale satsingen på folkebibliotekene, er spørsmålet som sitter igjen etter å ha blitt utfordret av Bibliotekarforbundet og Norsk bibliotekforening i Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Svaret er at nasjonale satsinger ofte er store ord og forventninger til at folkevalgte lokalt skal gjøre jobben.

Bøker

Foto: M. A. Bjørkli.

Hva har så skjedd i Moss etter at vi vedtok den nye bibliotekplanen? Styringsflertallet har fulgt opp de prioriterte satsingene i planen. Vi har styrket bok- og mediebudsjettet med kr 50.000,- i 2013, kr 170.00,- i 2014 og i handlingsplanen ligger det inne en styrking på ytterligere kr 180.000,- for 2015. Vi følger opp målet om nå landsgjennomsnittet i løpet av planperioden. Derfor har vi også innstilt til bystyret at vi ikke skal kutte i dette i år slik rådmannen foreslo.

Lønnsbudsjettet i biblioteket er redusert med en halv stilling, men samtidig har vi i kulturutvalget bestilt en utredning om lenger åpningstid i tråd med bibliotekplanen. Vi vil vurdere å ha utlånsautomater og adgang til biblioteket i perioder uten betjening til stede.

Ved å automatisere noen funksjoner er tanken å frigjøre ansatte til å utvikle bibliotektjenesten samt mer veiledning og annen publikumsrettet kontakt. Styringsflertallets mål er å følge opp bibliotekplanen slik vi har vedtatt, men det avgjørende er at kommunens økonomi gir rom for det i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**