Hvordan gjøre Bodø bedre?

Hva mener du?
Vi trenger dine innspill til Bodø Venstres program 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bodø Venstre - program 2011

Hva er du opptatt av for Bodø de neste fem årene?

Hvordan kan Venstre sette dagsorden der den bør være, og hvilke saker må løftes?

Vi ønsker dine innspill til programarbeidet. Vi vil høre alt du har på hjertet: Stort, smått, positivt, negativt, konstruktivt, offensivt, radikalt, originalt og brutalt: Vi vil ha alle så mange innspill som mulig fra alle dere sosialliberale krefter der ute.

Vi håper du vil sende oss dine innspill til Bodø Venstres valgprogram for perioden 2015-2019, og ber deg gjøre det til [email protected] innen 1. juli 2014.

Ida Johnsen

Med vennlig hilsen
Ida G. Johnsen
På vegne av programkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**