Referat styre- og gruppemøte Frogner Venstre 16.6.14

Dette er siste styremøte før sommeren og vi evaluerer aktiviteter og planer videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


REFERAT STYRE- OG GRUPPEMØTE FROGNER VENSTRE 16.6.14 KL. 19-30:30

STED: Déjà Vu Frogner Plass
TILSTEDE: Marit, Hakan, Anne-Lise, Pål Magne, Erik og Tore W. N. W.
FORFALL: Natasza, Jan, Christina, Tina, Magnus og Linn Cathrin.

1. Oppsummering første halvår – hvordan har vi arbeidet og hva har vi fått til?
Det er enighet i styret om at vi har funnet fram til og profilert gode lokalpolitiske saker denne våren – bildelingsording, badeanlegg, sykkelframkommelighet, grønne arealer. Samarbeidet med BU-representantene har fungert godt og gjensidig og det har vært stort Venstre-trøkk på arbeidet i BU. Frogner Venstre har også levert forslag til politiske uttalelser og andre innspill til Oslo Venstre ved hvert hovedstyremøte.

Det vi skal bli bedre på er profilering på sosiale medier og oppfølging av nye/ferske medlemmer. Erik, Hakan og Pål Magne skal være hands on på disse saksområdene framover. Vi skal finne nye måter å følge opp medlemmene våre på – bl.a. ringerunder.

Vi fortsetter med åpne styre- og gruppemøter mandagene før BU-møtet i bydelen.

2. Aksjon “Kontingent 2014” – erfaringer og resultater
Vi er godt i gang med ringerundene til de ca. 60-70 medlemmene som fortsatt ikke har bestalt kontingent for 2014. Det rapporteres om mange hyggelige samtaler!

3. BU-saker
Arbeidet i BU er forsterket med Anne-Lise som nestleder i BU. Det kommer en fyldigere oppsummering om BU-sakene vi har jobbet med, i medlemsbrevet som nå i disse dager sendes ut. Vi publiserer også en egen oppsummering av BU-sakene her på hjemmesiden før sommeren.

4. Planlegge høsten 2014
Marit sender ut en oversikt over møtedatoer og temaer vi vet kommer opp iløpet av høsten – bl.a. nominasjonsmøter.

5. Nærmiljøprisen 2014
Saken utsettes til høsten – vi skal ta en dugnad i styret og tenke på kandidater til prisen. Vi vil etter tips fra Oslo Venstre – gjøre litt mer ut av prisutdelingen enn vi tidligere har gjort. Medlemshygge? Vinkurs? Matkurs? Vi jobber videre med saken.

6. Eventuel
Ingen saker.

Møtet hevet kl. 20:50.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**