VENSTRE VIL STYRKE FYLKESKOMMUNENS DRIFT

Fylkestinget behandlet 17. juni prioriteringer for drift og investeringer i perioden 2015- 2018. Fylkesrådmannen hadde lagt opp til betydelige kutt i driften. Videregående skole var imidlertid skånnet for kutt ut over følgene av redusert antall elever i perioden.Det er også lagt inn investeringer i ny videregående skole i Skien og nybygg på Skogmo og Hjalmar Johansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

penger

For Venstre var kuttene i driften uakseptable. Venstre holder fast ved at utfordringene knyttet til frafall i videregående og for svake resultater i den videregående skole i Telemark, må medføre økte bevilgninger til den videregående skolen.

I tillegg må samferdselssektoren som helhet; og ikke bare vei; bli tilført friske midler dersom vi skal nå målene om reduksjon i CO2-utslipp fra transportsektoren.

På Venstres initiativ gikk H, Frp, Krf og V inn for å redusere egenandelen ved investeringer fra 44 % til 18%. Det vil gi ca 40 millioner mer til drift i perioden enn fylkesrådmannens budsjett. Den rødgrønne posisjonens forslag som ble vedtatt, ville bare redusere egenandelen til 40 %. som gir en svært liten styrkning av driften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**