Eiendomsskatt: En tvangstøye for innbyggerne

Kommunestyret i Sigdal vedtok fredag å innføre full eiendomsskatt mot Venstres fire stemmer.
Gruppeleder i Venstre Runolv Stegane har i dag innlegg om saken i Bygdeposten. -Eiendomsskatt er ingen dugnad, men en tvangstrøye, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Eiendomsskatt: En tvangstrøye for innbyggerne
Av Runolv Stegane, gruppeleder Venstre

SP, H og AP vil innføre full eiendomsskatt i Sigdal. Dette skjer uten debatt og uten at det er tatt opp med innbyggerne. Sp og H sier i sine valgprogram nei til eiendomsskatt i perioden 2011-2015. H sier rett ut at de er en garantist mot eiendomsskatt: “Eiendomsskatt er vi en garantist for at ikke blir innført i vår kommune”, sier varaordfører Kolbjørnsrud på partiets Facebookside høsten 2010.

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

Venstre har gått inn for utbygging av Sigdalsheimen, uten å måtte utsette avdrag på lån og uten å være med på vedtak om eiendomsskatt. Vi har ikke blitt hørt. Sp, H og Ap har siden valget i 2011 nærmest systematisk svekka Sigdals økonomi. De har akseptert uforsvarlig overforbruk og brukt opp reservene. I praksis er jo dette en god søknad om kommunesammenslåing. Spørsmålet er om noen vil ha oss med? Verken Krødsherad eller Modum har innført eiendomsskatt for alle.

Rett før valget 2011: Kommunestyret vedtok utbygging av Sigdalsheimen. Venstre fikk de andre partia med å spare inn et par millioner kroner på drift. Men "avsatte reserver" i budsjettet ble brukt opp i 2012 og problemene økte.

Budsjett for 2013 (høsten 2012): Sp, H og Ap vedtok å utsette avdragstida på kommunens lån fra 20 til 40 år for å greie utvidelse av Sigdalsheimen. Venstre stemte mot dette og la fram alternativt budsjett som viste at det var helt unødvendig å utsette avdragstida . Men flertallet valgte å velte den store kostnaden for dette over på neste generasjon.

Budsjett for 2014 (høsten 2013): Sp, H og Ap stemte for å innføre eiendomsskatt for "verker og bruk" (bedriftene) fra 2015. Det ble gjentatt og gjentatt at dette var nødvendig for å sikre utbygging av Sigdalsheimen. Det var ikke lenger nok å utsette avdragstida på lån fra 20 til 40 år. Venstre la fram alternativt budsjett i 18 punkter. Der viste vi en realistisk veg for utbygging, velferd og god eldreomsorg uten å innføre eiendomsskatt for bedriftene.

SP og H har gjentatt og gjentatt at eiendomsskatt kun er aktuelt for bedriftene. Kommunestyret vedtok dette 10. april i år. Samtidig vedtok kommunestyret, etter forslag fra rådmannen, å innhente tilbud og å forberede sak for å gjennomføre en analyse av kommunens totale pengebruk. Dette har Venstre tatt til orde for gjennom flere år.

I formannskapets møte 5. juni fikk vi en foreløpig gjennomgang fra Agenda Kaupang. Den viste at det er fullt mulig ved omprioriteringer og kutt av unødvendige utgifter å spare inn mange millioner kroner pr. år.

To måneder etter vedtaket om eiendomsskatt for bedriftene, har panikken grepet Sp, H og AP: Nå vil de tre partiene uten debatt innføre full eiendomsskatt (hus og hytter) De tre partiene er ikke villig til å vente til vi har fått resultatet av den økonomiske gjennomgangen. De legger en tvangstrøye på innbyggerne i Sigdal og kaller det dugnad!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**