Lokalpolitisk nettverk (LPN) september 2014

Velkommen til Lokalpolitisk nettverk! LPN er en skolerings- og nettverkssamling for de som vil være aktive i valgkampen på lokallags- og fylkeslagsnivå i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Valget i 2011 ble en suksess — blant annet takket være at hele organisasjonen var samkjørt etter mange større og mindre skoleringssamlinger gjennom 2010 og 2011. Den oppskriften bruker vi igjen.

Lokalpolitisk nettverk er skolering, det er politisk verksted, og det er nettverksbygging for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Formålet er å sikre at Venstres folke- og tillitsvalgte er trygge på egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

Stortingsrepresentanter, tillitsvalgte og ansatte reiser disse helgene landet rundt for å møte lokallagsaktivister, få innspill, dele kunnskap om pågående prosesser og forberede til valgkamp.

Hvor finner møtene sted?
Klikk på lenken for informasjon om møtet i ditt fylke!

Østfold og Akershus: 13.-14. september. Stortinget, Oslo.
Oslo: Kommer
Hedmark og Oppland: 20.-21. september. Grand Hotell, Gjøvik.
Buskerud, Vestfold og Telemark: 13.-14. september. Quality Grand Hotel, Larvik.
Agder: 12.-13. september.
Rogaland: 20. september. Stavanger.
Hordaland og Sogn og Fjordane: 6.-7. september. Balestrand.
Møre og Romsdal: 13.-14. september. Kristiansund.
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag: 19.-20. september. Trondheim
Nordland og Troms: 20.-21. september. Narvik.
Finnmark: 20.-21. september. Karasjok/Lakselv.

Program og innhold
Politisk kommer denne samlingen til å ha særlig fokus på miljø og verdiskaping.

Lokalpolitisk nettverk skal forberede lokallagene på valgkampen, og sette lag og ressurspersoner i stand til å håndtere valgkampen lokalt. På samlingen blir det diskusjoner om lokallagsarbeid, aksjoner og aktivitet; planlegging av valgkamp, nominasjoner og aktiviteter; profilering, medie- og informasjonsarbeid; og selvsagt debatt om politikk. Venstres sentrale politikere reiser land og strand rundt for å delta.

Fylkeslagene bestemmer endelig program, og administrerer påmeldingen.

Samlinger i mars og juni
6.-8. mars: Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Troms.
20.-22. mars: Hedmark, Oppland, Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Finnmark.
5.-7. juni: Hedmark, Oppland, Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Finnmark.
19.-21. mars: Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Troms.

Jubel for Trine på Oslo Venstres årsmøte.

Foto: Hans Andreas Starheim

Om Lokalpolitisk nettverk: LPN er Venstres nettverks- og skoleringssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Formålet er å å sikre at Venstres folke- og tillitsvalgte er trygge på egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**