Terje Rønning: “Ansvar er ikke populisme!”

“Opposisjonen vil blant annet se på skole- og barnehagestrukturen, slå sammen de kommunalt eide idrettsanleggene og se på stillinger som opprettes uten utlysning”, sier Terje Rønning. “Vi vil også legge om byggservice som i flere år har hatt millionunderskudd”. Les Rønnings svarinnlegg til Arbeiderpartiets gruppeleder i avisen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Populisme eller politikk?

Arild Haugstad fra Ap svarer i GD (17.6) på mitt innlegg (GD 15.6) og sier at jeg ikke ser helheten. Haugstad kaller meg populist. Hvis forslagene og tiltakene vi i opposisjonen hadde i budsjettet, og som på nytt ble tatt opp i kommunestyret i april er populisme, så har vi forskjellig oppfatning av hva populisme er.

I virkeligheten er det Haugstad skriver en total ansvarsfraskrivelse for eget budsjett. Sannheten er, som jeg skrev i mitt forrige innlegg, at en samarbeidsavtale hindrer at vi ser på tiltak som kan nytte på sikt og få til en helhetlig, framtidsrettet politikk.

Er dette populisme:
Se på omlegging av skole- og barnehagestrukturen.
Slå sammen de kommunalt eide idrettsanleggene med fellesadministrasjon.
Se på stillinger som er opprettet og ikke lyst ut, kutt i prosjektstillinger.
Kutt av stillingen som assisterende rådmann.
Omlegging av byggservice som gjennom flere år har hatt millionunderskudd
I stedet for å legge to og to på rom på helsehuset, kjøpe disse tjenestene av andre

Hvis dette er populisme, har ikke Haugstad og jeg samme oppfatning av dette begrepet. Eller er alt som kommer fra opposisjonen, uansett innhold, populisme for Haugstad?

Haugstad mener vi forsinker prosessen. Svaret er nei. Det er Ap/SV/Sp som ikke forholder seg til at de ikke har flertall. Ordføreren valgte å legge fram en sak han visste det ikke var flertall for. En sak som ble startet opp på et tidspunkt hvor det var helt klare politiske signaler, rundt bofelleskap og sysselsetting. Hadde de vært tatt inn i planen, hadde vi hatt et vedtak som administrasjonen kunne forholdt seg til. Nå kjører posisjonen omkamp på omkamp som ikke tjener noen. Det piskes i den samme grøten. Om Haugstad er klar til å gjøre politiske valg som virker på sikt, da skal han han få min støtte. Men å flytte ansatte fra en plass til en annen, eller gjøre om på turnuser, er ikke noe som monner, det skaper bare økt sykefravær — og er strengt tatt et administrativt, og ikke politisk, ansvar.

Haugstad legger som vanlig opp et angrep på opposisjonen med usanne påstander som at vi vil kutte i økonomisk sosialhjelp til de unge. Dette har vi aldri foreslått. Han sier også vi gjør dette til et problem. Nei, det er en realitet at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker. Utskriving av pasienter fra sykehuset øker også — og dermed øker kostnadene. Både i budsjettet for 2013 og 2014 hadde vi med tiltak på disse feltene og ble nedstemt. Har Haugstad ikke skjønt at kommunen styres ut fra det budsjettet han fikk flertall for?

To ting er Haugstad og jeg enige om. Kommunen drives veldig godt på enkelte felter og vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. Dette sa vi også ved budsjettinngåelse og hadde 10 millioner i reserve. Arbeiderpartiets budsjett hadde ingen reserve. Vi hadde også i vårt budsjettforslag forslag som på sikt ville gitt en gevinst. Disse ble nedstemt av posisjonen, og dessverre vil vi få samme problemene ved neste budsjett. Å påstå at opposisjonen er populistisk for at vi ikke vil si opp ni stillinger i bofelleskap og ha en plan for hvordan tiltak skal gjennomføres er ikke populistisk, tvert imot. Vi viser ansvar og faktisk gjør den jobben som forventes av en opposisjon.

Terje Rønning
gruppeleder, Venstre

Terje Rønning, gruppeleder i Lillehammer Venstre

Foto: Sanna Sarromaa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**