Venstres alternativ til eiendomsskatt

– Sp, H og Ap svarer i DT og ber Venstre bør si noe om hvordan vi skal klare oss i Sigdal uten eiendomsskatt. Svaret på dette ligger i våre altenative budsjetter, der vi over flere år har signalisert behovet for å få kontroll på driftsutgiftene, sier Venstres gruppeleder Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Eiendomsskatt er unødvendig for å sikre velferd.
Av Runolv Stegane, Venstres gruppeleder i Sigdal

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

Sp, H og AP i Sigdal skylder på utbygging av Sigdalsheimen når de skal prøve å rettferdiggjøre vedtak om innføring av eiendomsskatt. Venstre vil bygge ut Sigdalsheimen, sikre god velferd og god eldreomsorg uten å innføre eiendomsskatt. Dette har vi vist dekning for i alternative budsjetter. Når Sp, H og Ap hevder at utbygging av Sigdalsheimen stod i fare, og at det derfor måtte innføres eiendomsskatt, er dette direkte feilinformasjon.
Det er et faktum at Sigdals økonomi har blitt forverra de siste årene. Det er Sp, H og Ap som må bære ansvaret for dette. De har stemt for altfor ambisiøse budsjetter, brukt opp reservene og har ikke vist vilje til moderasjon. Det er dette som er hovedgrunnen til at de, uten å ville debattere saken i kommunestyret, bestemmer innføring av eiendomsskatt gjennom en pressemelding!
Venstre har over flere år lagt fram budsjetter der vi viser vei for en helt nødvendig reduksjon av kommunens høye driftsutgifter. Ap, H og Ap har konsekvent, inntil nå, avvist å delta i et arbeid der vi omprioriterer penger og kutter der det er nødvendig og mulig. Det er bra at de nå tilsynelatende har kommet på andre tanker.
Økonomi kan være vanskelig. Det er beklagelig dersom Venstres forslag ved budsjettbehandling for 2014 og for økonomiplanen 2014-2017 er vanskelig å forstå. Møteboka for kommunestyret (offentlig og tilgjengelig dokument) viser at Venstres forslag gir en "gevinst" på 3-4 millioner kroner pr. år, eller nær 14 millioner kroner i perioden 2014-2017. Da er verdien av inntektsskatt for bedriftene trukket fra. Venstre stemte jo mot å innføre eiendomsskatt for "verker og bruk."
Venstre angripes for at vi bl.a. foreslo å redusere bevilgningene til barnevern og sosiale utgifter. Her har det vært en alarmerende økning av utgiftene, i strid med budsjettvedtak. Sigdal ligger langt over nabokommunene, sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet i forbruk pr. innbygger på disse to områdene. Dette har kommet klart fram i budsjettdokumentene. Venstre grep fatt i dette og foreslo å la være å øke rammene med to millioner kroner i 2014 (ingen reduksjon i forhold til 2013) Dette aleine ville ha gitt en "gevinst" på 8 millioner kroner 2014-2017 i forhold til forslaget fra Sp, H og Ap.
Venstre tar ansvar og har vist med konkrete og realistiske forslag store muligheter for innsparing og omprioritering. Sp, H og Ap hevder at de tar ansvar, men velter først kostnadene for dårlig økonomistyring over på bedriftene og deretter på hus-og hytteeiere. Det gir både dårlig omdømme og dårlig reklame for kommunen. Det er langt fra slik at alle hyttekommuner har eiendomsskatt!
Venstre er løsningsorientert. Vi har ikke låst oss til omprioriteringer og kutt nøyaktig slik vi har foreslått tidligere. Vi oppfordrer alle partier i Sigdal til å ta på alvor den prosessen Agenda Kaupang nå skal utføre for kommunen for å bedre økonomien. Vedtaket om eiendomsskatt må ikke bli en sovepute som hindrer en helt nødvendig omlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**