Kostbar kommunal privatundervisning?

“Kommunal og nasjonal skolepolitikk bør alltid basere seg på en aksiom — å undervise flest mulig, mest og best mulig — billigst mulig. Alt annet er idioti eller sløsing”, skriver Lillehammer Venstres Terje Rønning og Sanna Sarromaa i GD i dag – og tar til orde for å legge ned de to bittesmå grendeskolene, Buvollen og Saksheim. “På tide å ofre Senterpartiets hellige kyr?” spør de.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Rønning og Sanna Sarromaa sammen med partilederen

Foto: Helene Skulstad

Kommunal privatundervisning?

Kommunal og nasjonal skolepolitikk bør alltid basere seg på en aksiom — å undervise flest mulig, mest og best mulig — billigst mulig. Alt annet er idioti eller sløsing.

Lillehammer kommune stryker på det siste punktet i aksiomen. Det brukes forholdsvis store ressurser på å opprettholde to bittesmå grendeskoler som tilnærmet driver privatundervisning med sine ca. 41 og 28 elever.

Én elev på Saksheim koster 132 000 kroner for kommunen i året. Én elev på Kringsjå koster 86 000 kroner, ifølge tallene fra skolesjefen. Er det rettferdig og riktig at elever på større skoler sponser elever på Buvollen og Saksheim? Er distriktspolitikk viktigere enn kunnskapspolitikk? Er det viktigere å ha "liv på bygda" enn å ha god kvalitet på undervisningen i hele kommunen?

Ifølge en rapport fra Asplan Viak er den mest kostnadseffektive skolestørrelsen 430 elever. For å få til et tilstrekkelig godt fagmiljø og mulighet til å utnytte en faglærers kompetanse i 100 % stilling bør en barneskole ha minimum 430 elever. Per dags dato har vi ingen barneskoler på denne størrelsen på Lillehammer, men tallet beskriver en retning vi bør gå mot.

Det finnes ingen forskning som tilsier at elever for eksempel mobbes mindre på små skoler. Tvert imot kan større skoler tilby et større mangfold der det er lettere å finne likesinnede. Å være den ene særingen blant skolens 28 elever kan være forholdsvis hardt. Det er muligens flere særinger på Kringsjå med 360 elever.

Argumentet større fagmiljøer brukes flittig for større kommuner. Det samme argumentet burde i aller høyeste grad gjelde for skoler. God undervisning forankres i et godt kollegium. Flere hjerner jobber bedre enn én eller to. Det er også lettere å rekruttere hjerner til et sted der det finnes hjerner innen samme felt fra før.

Lillehammer Venstre har fått vedtatt sitt mål om å se på skolestrukturen i forbindelse med strategi- og økonomiplanen og høstens budsjett. Med de pengene som brukes til å drifte privatundervisningen i Saksheim og Buvollen, kan man muligens forbedre kvaliteten på undervisningen i hele kommunen.

Saksheim og Buvollen er Senterpartiets to hellige kyr. Det er på tide å se om de bør ofres.

Sanna Sarromaa og Terje Rønning
Lillehammer Venstre

To hellige kyr

Foto: Privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**