Samferdselsministeren er ikke på sporet om Skognovergang

Venstres gruppeleder i Levanger, Karl M. Buchholdt, er misfornøyd med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sitt svar om hvilke planmessige og økonomiske tiltak regjeringen vil iversette for å få på plass en planfri kryssløsning over jernbanen på Skogn. Buchholdt har fått stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad til å stille samferdselsministeren spørsmål om saken, og i sitt svar til Skjelstad svarer Solvik-Olsen at “Jernbaneverket har forsikret meg om at de vil arbeide for at innsigelsen kan løses raskt i den videre dialogen, ev. i et meklingsmøte, mellom partene”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Det er for så vidt positivt at samferdselsministeren prøver å være imøtekommende i sitt svar til Skjelstad, men dette er ikke den avklaringen Levanger kommune trenger, sier Buchholdt. — Dialog og mekling er standard prosedyre mellom kommune og statlig etater når de ikke er enige og vi vet ikke hva som blir resultatet av dette, i verste fall kan resultatet av meklingen bli at all utvikling i Skogn blir utsatt i mange år, sier Buchholdt. Les spørsmål og svar her.

Levanger Venstre vil ha en snarlig avklaring og oppstart i arbeidet med utviklingen av Skogn. Buchholdt mener derfor at samferdselsministeren burde vært mye tydeligere. —Særlig gjelder dette i forhold til økonomiske og planmessige grep for området, sier Buchholdt. Levanger kommune har lagt offensive planer for Skognområdet, blant annet gjennom nye store boligområder i Holåsen Vest. — Derfor er planovergangen viktig å få på plass, vi trenger sterke og moderne bygdesentra i kommunen, sier Buchholdt.

Buchholdt karakteriserer planovergangen som et viktig tiltak for beboere og næringsliv i Skogn. — Vi har først og fremst behov for avklaringer om en statlig medfinansiering og en eventuelt ny veitrase for prosjektet, sier Buchholdt. — Det er først da vi vil greie å få realisert offensive planer for utvikling av Skogn sentrum, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**