Venstre fikk flertall for et forslag om større og mer konkrete ambisjoner for skolen i Stange

Stange vil opp på landsgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng innen 2 år og vil ” på pallen” i Hedmark i løpet av 10 år – Venstre pådriver for denne satsingen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


AMBISJONER: Erik Ringnes (V) fikk med seg et flertallet i Stange kommunestyre
til å vedta ambisjonsmålet. Mindretallet ville vente på ny skoleplan.

Politikerne i Stange
er ikke fornøyd med
skoleresultatene. Nå
vil de løfte elevene
fra 12. plass, til topp
tre i Hedmark.

En sammenligning av oppnådd
grunnskolepoeng i de ulike kommunene
i fylket vårt, viser at Alvdal
er best i klassa, mens Åsnes
kommer dårligst ut. At Stange ligger
på en 12. plass, vil ikke politikerne
i Stange slå seg til ro med.
— Hvorfor er det slik? Det er jo
ingen grunn til å tro at våre elever
har dårligere evner og anlegg enn
i andre kommuner i Hedmark,
sier Erik Ringnes (V).

I siste kommunestyremøte etterlyste
Ringnes større ambisjoner
for Stange-skolen, og helt konkrete
mål for hvor de vil hen.
— Det sies at Stange mangler en
kultur for læring. Det er kanskje
riktig, men vi kan ikke slå oss til
ro med det. Da må vi faktisk endre
kulturen, og det gjør vi ved å
si høyt, ved alle anledninger, at
«utdanning er nøkkelen til framtida
». Vi må erkjenne at dagens
resultater er for dårlige. Vi må si
at vi vil noe mer. Dette skal vi gjøre
noe med, sier Ringnes.
Han fikk flertallet i kommunestyret
med på følgende vedtak:
Elevene ved skolene i Stange skal
prestere over landsgjennomsnittet
når det gjelder grunnskolepoeng
innen to år».

Vil på pallen i Hedmark
Flertallet av politikerne vedtok
også en ambisjon om at Stange
skal bli en av de tre beste kommunene
i Hedmark innen ti år.
Kommunestyrerepresentant
Aasa Gjestvang (Sp) mener politikerne
i Stange har forsømt seg
over tid, med tanke på skolene.
— Skal Stange-skolen utligne de
sosiale forskjellene som dagens
skole faktisk forsterker, så må vi
politikere sette klare mål, sa
Gjestvang i kommunestyredebatten.
Høyres Kristian Tonning Riise
vil også stille tydelige krav.
MER VIDEREutDANNINg
— Det som man ser så tydelig i
Stange er at år etter år er det de
samme regionene som scorer
dårlig, og de samme som scorer
bra. Det er systematiske forskjeller
som videreføres år etter år, sier
Riise.
Forskning viser at lærerens
kompetanse har størst betydning
for læringsutbyttet, ved siden av
foreldrenes utdanningsnivå.
— Foreldrenes utdanningsnivå
kan vi ikke gjøre noe med, i hvert
fall ikke på kort sikt. Vi må gjøre
noe med lærerne, og sørge for at
de får påfyll av kompetanse på en
helt annen måte enn vi har gjort
til nå, sier Erik Ringnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**