Årsmelding Frogner Venstre 2014

Årsmeldingen legges fram for årsmøtet idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


ÅRSMELDING 2014
for Frogner Venstre

1. Tillitsvalgte representanter i bydelslaget
På bydelslagsårsmøtet 6.12.13 ble følgende styre valgt:

Leder:
Marit Kamøy

Nesteleder:
Anne-Lise Bergenheim; gikk ut av styret og inn som vararepresentant fra august 2014.

Styremedlem(mer):
Erik Håland
Pål- Magne Ånestad

Varamedlem(mer):
Hakan Verimli
Magnus Huth
Tina Shagufta Kornmo
Linn Catrine Lunder
Jan Mykleset
Thomas Øien Eibakk — flyttet til Ski i mars 2014; gikk ut av styret.
Christina Apuzzo

2. Folkevalgte i byen/bydelen
Følgende har vært folkevalgte fra Venstre i Oslo sentralt/bydelen i meldingsåret:

Bydelsutvalget:
Anne-Lise Bergenheim — nestleder i Frogner BU og medlem i MIBU
Natasza P. Sandbu — meldte seg ut av Venstre i november 2014 og sitter pr. i dag som uavhengig representant i Frogner BU.

Driftsstyrer ved skolene:
Skole: Representant:
Ruseløkka skole Tore Wilken Nitter Walaker
Uranienborg skole Marika Nilsen

3. Organisasjon og aktiviteter

Styre- og medlemsmøter
I løpet av meldingsperioden har laget avholdt 10 felles styre-, gruppe- og medlemsmøter. Møtene er lagt til uken før hvert møte i Bydelsutvalgets komiteer slik at styre- og gruppemøtet har kunnet ha strategiske og politiske diskusjoner som forberedelse til arbeid i MIBU, HUSK, AU og BU.

Styre- og gruppemøtene har også vært benyttet til diskusjonsmøter hvor eksterne gjester har vært invitert. Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth, leder i Oslo Venstre Espen Ophaug, styremedlem i Oslo Venstre Christian Herzog har deltatt og innledet til diskusjon på tre av styre- og gruppemøtene i Frogner Venstre i 2014.

Aksjonsuke og standsaksjoner (utenom valgkamp)
Det har blitt avholdt 1 standsaksjon på Bygdøy Alle primo juni 2014.

Andre møter og aktiviteter
Frogner Venstre har arrangert «Homeparty» om barnefattigdom (24.11.14) med Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, bystyrerepresentant Julianne Ferskaug og samfunnsmedisiner Marit Kamøy som innledere til frisk debatt.

Frogner Venstre sender ut medlemsbrev ca. månedlig til alle medlemmer og er aktiv på Facebook og Twitter — alle medlemmene har fått tilsendt link til bydelslagets profiler på disse sosiale mediene.

4. Økonomi, kontingent og medlemstall

Bydelslaget har felles økonomi med Oslo Venstres øvrige bydelslag og fylkeslaget Oslo Venstre.

Bydelslagets medlemsregister administreres av Oslo Venstres sekretariat, mens kontingentinnkrevingen foretas av Venstres Hovedorganisasjon.
Medlemskontingentens størrelse fastsettes av fylkeslagets årsmøte og partiets landsmøte.

Medlemstall i laget pr. 15.12.14: 177 medlemmer.

5. Politiske profileringsaker

Bydelslaget har jobbet målbevisst for å påvirke byutviklingen på Filipstad og Frognerstranda gjennom flere år og har kontinuerlig fokus på denne saken med egne dedikerte medlemmer som følger opp.

Bydelslaget har jobbet aktivt mot både BU, bystyret, byråden og Stortingsgruppen for å få til en nødvendig forskriftsendring som gjør det mulig for bydeler og kommuner å tildele øremerkede parkeringsplasser til bildelingsordninger. Samferdselskomiteen på Stortinget fattet 2.12.14 et enstemmig vedtak om å legge til rette for slike ordninger i parkerings- og skiltforskriften.

Bydelslaget har deltatt på alle hovedstyremøtene i Oslo Venstre (unntatt i oktober 2014) og har på hvert møte fremmet forslag til politiske uttalelser.

Oslo 15.12.14

———————
Marit Kamøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**