Hva skjer høsten 2014?

Vi har en hektisk høst foran oss – med program- og nominasjonsarbeid fram mot neste års lokalvalg. Her er noen milepæler:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


STYRE-, GRUPPE- OG MEDLEMSMØTER I FROGNER VENSTRE:
Mandag før det faste månedlige BU-møtet. Møtetidspunkt annonseres på vår hjemmeside og det sendes innkalling både til styremedlemmene, varamedlemmene til styret og til BU-representanter og vararepresentanter.

Vi minner om at alle medlemmer i Frogner Venstre er velkommen til våre møter!

Møtene avholdes kl. 19-20:30 i Sommerrogaten 1/5. etasje.

PRESENTASJON AV FØRSTEUTKAST BYSTYREVALGPROGRAM 2015:
Førsteutkastet presenteres på Oslo Venstre møte på Litteraturhuset tirsdag 19.8.14 kl. 18:30-21:00.

Vi prøver å få til et lokalt møte med programkomiteen for direkte innspill og drodling. Det er også viktig å tenke på om vi skal lage et lokalt valgprogram med Frogner saker til lokalvalget 2015.

PRØVENOMINASJON BYSTYRELISTEN 2015:
Hver bydel skal avholde en prøvenominasjon av kandidater til bystyrelisten 2015. Det ligger an til at Frogner Venstres prøvenominasjon blir tirsdag 8.9.14 på Venstres Hus. Vi kommer tilbake til saken.

HOVEDSTYREMØTER OSLO VENSTRE:
Det er tradisjonelt 3 hovedstyremøter ila høsten – det første møtet er berammet til tirsdag 26.8.14. Frogner Venstre har tradisjon for å alltid sende inn forslag til politiske uttalelser til hovedstyremøtene. På den måten er vi med på å sette dagsorden og å belyse lokale saker. Tidligere har vi frammet uttalelser om bildelingsordning, Ruseløkka badet, bademeldingen, sykelønn og bydelsoverlegesituasjonen i Oslo.

Kom gjerne med forslag til lokale saker – eller prinsipielle saker – som dere ønsker å fremme for Oslo Venstres høyeste organ – hovedstyremøtet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**