Medlemsmail august 2014

Her er høstens første medlemsmail fra Frogner Venstre! NB: møtet om programutkastet er på LITTERATURHUSET (ikke Venstres Hus) tirsdag 19.8.14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kjære Frogner Venstre medlem.

Da er høsten over oss og vi kjenner arbeidslysten presse seg på! Det passer bra for høsten 2014 blir hektisk med både program- og nominasjonsprosesser fram mot 2015. I tillegg til dette tar vi også sikt på å jobbe med lokale saker som er viktig for Frogner bydel. Har dere forslag til saker som trengs å jobbes med via det politiske systemet, er det bare å ta kontakt med enten meg eller andre i styret/BU-gruppa.

Dessverre fikk jeg ikke sendt dere sommermailen slik jeg hadde planer om og også hadde annonsert – dagene løp og mange andre arbeidsoppgaver fortrengte det lovede sommerbrevet. Det er bare å beklage!

PROGRAM 2015:
Oslo Venstre har satt ned en programkomite ledet er Erik Borge Skei som nå på fredag 15.8 presenterer sitt førsteutkast til bystyrevalgprogram 2015. Utkastet vil vil lagt ut på nett slik at alle interesserte kan lese og gjøre seg opp en mening om programforslaget. Personlig gleder jeg meg til å se programkomitens forslag da det denne gang har vært i sving en usedvanlig bredt og spennende sammensatt programkomite.

Kommende tirsdag 19.8.14 er det møte på Litteraturhuset kl. 18:30 hvor programutkastet skal presenteres – det møtet skal jeg på og jeg slår gjerne følge med flere av dere:-)!

NOMINASJON 2015:
Det er i gang prosesser for å få opp en god kandidatliste både til Osl bystyre og til Frogner bydelsutvalg (BU) – Frogner Venstre har satt ned en nominasjonskomite som akkurat nå jobber med å lage listen til BU. Leder for vår lokale nominasjonskomite er Ingvill Elvestad og det er fullt mulig å komme med forslag på kandidater til komiteen. Fristen for innspill til Ingvill og co er mandag 18.8.14. Ingvill har mailadresse [email protected].

Frogner Venstre skal også utarbeide et forslag til kandidater til bystyret. Vi avholder såkalt prøvenominasjon til bystyret 2015 på Venstres Hus mandag 8.9.14 kl. 18:00 – 20:00.

Forøvrig gjelder det å følge litt med på både våre egen og Oslo Venstres hjemmeside for å være oppdatert på framdriften i de ulike prosessene i høst.

STYRE- OG GRUPPEMØTER 2014:
Vi fortsetter vår tradisjon med å ha felles møter mellom styret i Frogner Venstre og Venstres BU-gruppe – dette oppleves som mer inspirerende og det letter kommunikasjon og samarbeid mellom styret og BU-politikerne våre. Denne høsten har vi satt av følgnde møtedager:
mandag 25.8
mandag 22.9
mandag 27.10
mandag 24.11
mandag 15.12
Alle møtene starter kl. 19:00 og vi forsøker å avslutte rundt halv ni. Vi har vanligvis møtene i Sommerogt. 1 på Solli Plass. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på styre- og gruppemøtene våre. Vi prøver å gjøre møtene politisk spennende med å alltid invitere en kjent politiker – vi har hatt både Ketil Kjensetn, Espen Ophaug og Christian Herzog på besøk! For tur står Abid Raja, Guri Melby – og, kanskje du har et ønske om politiker du vil møte og spørsmål du vil stille?? Skyt løs – vi er åpne for forslag!

Agenda legges ut på hjemmesiden vår uken før møtet & referat publiseres dagen etter møtet.

Frogner Venstre er også alltid aktiv på Oslo Venstres høyeste organ – Hovedstyremøtet – vi utarbeider forslag til politiske uttalelser for Oslo Venstre. Forslagene blir ikke alltid vedtatt, men vi bidrar til å dra i gang debatter og fronte lokale saker!

Helgen 18. og 19.10 er det Landskonferanse i Venstre – pleier å være veldig spennende med folk fra hele landet og mye debatt. Kanskje skal du være med i år??

SAKER HØSTEN 2014.
Hva har så styret tenkt å jobbe med denne høsten?

Av politiske saker vil vi fortsette arbeidet med å legge til rette for øremerkede parkeringsplasser for bildelingsordninger i bydelen vår (og hele byen!); vi jobber videre med at Frognerbadet skal få status som områdebåde i Bademeldingen; vi jobber med bedre sykkelframkommelighet og holder tak i byutiklingsprosessen rundt Filipstad og Frognerstranda.

Organisatorisk vil vi i høst prøve ut nye måter å følge opp nye medlemmer på – samt at vi skal bli bedre på sosiale medier. Innspill og forslag fra dere mottas med takk:-)!

Helt til slutt vil jeg minne om kontingenten for 2014 – de av dere som har glemt å betale, eller bare utsatt det: vi setter veldig pris på at det ordnes! Ta kontakt med meg eller [email protected] dersom du mangler faktura.

Da vil jeg ønske dere alle en flott høst – håper vi ses!

Beste hilsen

Marit Kamøy
Leder Frogner Venstre 2014
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**