Referat styre- og gruppemøte 15.12.14

Her er referat fra årets siste styremøte i Frogner Venstre mandag 15.12.14 kl. 18:30-19:30:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


REFERAT STYRE-, GRUPPE- OG MEDLEMSMØTE FROGNER VENSTRE 15.12.14:

Tilstede: Marit Kamøy, Erik Håland, Pål-Magne Ånestad, Tore Wilken Nitter Walaker, Andreas Dobloug, Ida Sætersmoen.

AGENDA:

1. kontingent og medlemsstatus: vi har fortsatt 38 medlemmer som pr. 15.12.14 ikke har betalt medlemskontingent for 2014. Vi kjører en siste kampanje og lodder ut iPad for de som har betalt innen 31.12.14.

2. gjennomgang og diskusjon ang. politiske saker fra Frogner BU og bystyregruppen i Venstre – av saker nevnes spesielt budsjett 2015 for bydelen som vedtas i disse dager. Bydelen har store omstillingsbehov knyttet til bl.a. endret befolkningssammensetning. Status vedr. beboerparkering i bydelen gjennomgås og diskuteres. Det er uttrykt bekymring for barnevernet både lokalt og fra andre bydeler/bystyre.

Møtet hevet 19:25.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**